obowiązujące w 2004 roku

obowiązujące w 2004 roku

Wzór formularzy obowiązujacych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie : informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała nr XIV/120/2003Rady Miejskiejz dnia 3 grudnia 2003w sprawie uchwalenia obowiązujących na terenie Gminy Sępólno Kraj. wzorów formularzy: informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomościNa [...]

Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru

 Uchwała nr XIV/119/2003 Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 2003w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboruNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [...]

Podstawa obliczania podatku rolnego na 2004r.

Uchwała nr XIV/118/2003 Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 2003 w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2004r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

metryczka