Obwieszczenie wodociąg

Irg.7331/57/04                                                      Sępólno Kraj., 2004-07-20

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 61 § 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )

 

zawiadamia się

 

że w dniu 30 czerwca 2004 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek „Projbud „ Sp z o.o. działającej w imieniu Gminy Sępólno Kraj.  dla inwestycji celu publicznego polegającego na  : "budowie wodociągu ”  na działkach  : 293, 339, 349, 376, 378, 383, 163, 83/2, 130, 133/12, 133/14, 133/15, 133/20, 139, 275/1, 340/3, 254, 388, 133/17, 133/16, 278, 59/2, 143, 272, 338, 359, 360, 361, 374, 74/1, 74/2, 289, 341, 358, 262, 265, 385/4, 76, 86, 129, 135, 230, 241, 251, 267, 274, 284, 291, 294/1, 295, 303, 345, 346, 350, 355, 356/1, 371, 381, 382/1, 397, 252, 401, 402, 273, 277, 287, 285, 131, 77, 81, 78, 79, 82, 264, 354, 362, 364/2, 272/3, 373, 60, 61, 133/19,  276/1, 286, 400, 261, 283, 290, 377, 280, 352, 342, 132, 135/5, 133/21, 133/22, 59/1, 142, 268, 270, 271, 279, 288, 335, 336, 348, 351, 375, 379, 380, 58/2, 175, 266, 169/7, 169/8, 169/9, 133/3, 304, 384/3, 363, 367, 403, 134, 396, 246, 248, 250, 133/1, 133/18

 

            W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7G w godz  9-15 tel. 052/3894238) 

 

 

                                                                                   

 

Z up. Burmistrza Sępólna Kraj.

inż. Bożena Mikicka

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Ochrony środowiska , Turystyki i Rekreacji

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (20 lipca 2004)
Opublikował: Ula Lange (20 lipca 2004, 11:01:36)

Ostatnia zmiana: Ula Lange (18 marca 2005, 10:38:44)
Zmieniono: przeniesiono do innego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1574