Obwieszczenie o budowie chodnika

Irg.7331/22/04                                                            Sępólno Kraj., 2004-04-05

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )

 

zawiadamia się

 

że w dniu  5 kwietnia 2004 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego Sępólnie Kraj. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na  :

"budowie chodnika łączącego część miasta ze wsią Piaseczno na  części działek nr 206/3, 200/5,  201/5,  202/1, 180/1, położonych we wsi Piaseczno „

 

 

            W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7G w godz  9-15) 

 

 

                                                                                   

 

 

 

Z up. Burmistrza Sępólna Kraj.

inż. Bożena Mikicka

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (5 kwietnia 2004)
Opublikował: Ula Lange (5 kwietnia 2004, 09:49:51)

Ostatnia zmiana: Administrator (11 sierpnia 2005, 08:41:59)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1757