Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla decyzji celu publicznego

Irg.7331/15/04                                                       Sępólno Kraj.,2004-03-09

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )

zawiadamia się

że w dniu  1 marca 2004 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na  :
"budowie międzygminnego schroniska dla zwierząt obejmującego budynek administracyjny, 3 budynki pomocnicze kojce dla zwierząt  wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi na działkach  nr 167/1 i 167/3 położonych we wsi Sikorz


 W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w referacie Rozwoju gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7G w godz  9-15) 


       Z up. Burmistrza
Bożena Mikicka
Kierownik Referatu Rozwoju
Gospodarczego,Ochrony
Środowiska, Turystyki i Rekreacji

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (9 marca 2004)
Opublikował: Ula Lange (9 marca 2004, 12:24:34)

Ostatnia zmiana: Ula Lange (18 marca 2005, 10:33:47)
Zmieniono: przeniesiono do innego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1988