Informacja o przyjęciu miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego


                                                   OGŁOSZENIE
 
                                 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
 
                                        o przyjęciu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią
 
 
 
              Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji              o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 
informuję
o przyjęciu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność produkcyjno – usługową oraz ubojnię we wsi Sikorz – dz. nr 381/2 gm. Sępólno Krajeńskie dla działek nr 381/4, nr 381/5 i nr 381/6, uchwałą Nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2011 r.
 
            Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2                   i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7c, oraz na stronie internetowej gminy.
 

                                           Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
                                             Waldemar Stupałkowski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (29 września 2011)
Opublikował: Barabach Małgorzata (29 września 2011, 12:47:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1314