Budowie linii kablowej n.n. dla potrzeb zasilania w energie elektryczną garaży w obrębie nr 4 miasto Sępólno Krajęńskie.

IRG.6733.6.2011
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

    Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r., Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r., Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamia się
że w dniu  28 marca 2011 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia
dnia 22 marca 2010 r. (wpł. 24.03.2011 r.) Firmy ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Nakło ul. Nowa 41a, 89-100 Nakło nad Notecią, w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
Budowie linii kablowej n.n. dla potrzeb zasilania w energie elektryczną garaży w obrębie nr 4 miasto Sępólno Krajeńskie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w godz.  7.30-15.30 w dniach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.    
p.o. Kierownika
Referatu Inwestycji Rozwoju
Gospodarczego, Turystyki i Sportu
mgr Marcin Koniszewski

metryczka


Wytworzył: Administrator (29 marca 2011)
Opublikował: Administrator (29 marca 2011, 07:40:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1283