zadania i uprawnienia BurmistrzaPodstawowe zadania i uprawnienia

 1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.
 2. Do zadań i uprawnień Burmistrza należy w szczególności:
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej
 • określanie sposobu wykonywania uchwał
 • gospodarowanie mieniem komunalnym
 • wykonywanie budżetu
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz
 • opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • wykonywanie funkcji kierownika Urzędu Miejskiego
 • wydawanie w przypadkach niecierpiących zwłoki przepisów porządkowych w formie zarządzeń
 • oświadczanie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

metryczka


Wytworzył: Mirena (20 czerwca 2003)
Opublikował: Mirena Frosina (20 czerwca 2003, 14:55:07)

Ostatnia zmiana: Administrator (15 stycznia 2007, 09:44:07)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8971