2023

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2023

Uchwała Nr LIV/505/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2023r.

określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu pobierz Uchwała_LIV.505.2023.pdf (268kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2023 [...]

Uchwała Nr LIV/503/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2023r.

ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu [...]

Uchwała Nr LIV/502/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2023r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała_LIV.502.2023.pdf (273kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr LIV/501/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2023r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą "Nagroda Świętego Wawrzyńca- Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie" pobierz Uchwała_LIV.501.2023.pdf (333kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr LIV/500/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2023r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok pobierz Uchwała_LIV.500.2023.pdf (2813kB) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi [...]

Uchwała Nr LIII/494/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2023r.

wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Zalesiu gm. Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała_LIII.494.2023.pdf (342kB) Data wejścia w życie: 14 [...]

Uchwała Nr LIII/491/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2023r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie "Posiłków w szkole i w domu" na lata 2019-2023 [...]

Uchwała Nr LIII/488/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2023r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok pobierz Uchwała_LIII.488.2023.pdf (2989kB) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi [...]

metryczka