I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej | LVI sesja Rady Miejskiej
LVII sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

„Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 22 lutego 2023r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie:

1.    Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

2.    Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

3.    Uchwały wg potrzeb.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 


                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                 inż. Franciszek Lesinski

Transmisja on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. nagrywania oraz transmisji obrad Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  Klauzula.docx (18kB) word


1b. Porządek obrad LIV sesji RM w Sępólnie Krajeńskim.pdf (612kB) pdf

7a) Informacja Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.pdf (845kB) pdf

7b) Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.pdf (5017kB) pdf

7c) Informacja Komendy Powiatowej Policji.pdf (2098kB) pdf

7d) Informacja Prokuratury Rejonowej w Tucholi.pdf (1922kB) pdf

8. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy Sępólno Krajeńskie.pdf (2031kB) pdf

9a) Uchwała Nr LIV 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (7897kB) pdf

9b) Uchwała Nr LIV 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok.pdf (2759kB) pdf

9c) Uchwała Nr LIV 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą Nagroda Świętego Wawrzyńca - Patrona Gminy Sępólno Kraj.pdf (188kB) pdf

9d) Uchwała Nr LIV 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sępólno Kraj..pdf (365kB) pdf

9e) Uchwała Nr LIV 2023 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ....pdf (490kB) pdf

9f) Uchwała Nr LIV 2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Hallera.pdf (1944kB) pdf

9g) Uchwała Nr LIV 2023 sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.pdf (244kB) pdf

9h) Uchwala Nr LIV 2023 w sprawie nadania statutu Gminnemu Przedszkolu nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.pdf (414kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (14 lutego 2023)
Opublikował: Anna Karpacz (14 lutego 2023, 12:04:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 304