Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji na Rozbudowę zakładu Eggersmann Polska Sp. z o.o.

Sępólno Krajeńskie, dnia 2023-02-13
IRG.6220.32.2022
 
ZAWIADOMIENIE
STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH
PRZED WYDANIEM DECYZJI
 
 
            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm), informuję, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu Eggersmann Polska Sp. z o.o. o rozbudowę instalacji do powlekania, rozbudowę spawalni o część magazynową i hali montażu końcowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, strony mają możliwość zapoznania się  i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w tym: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim wyrażonej w piśmie znak: N.NZ.9022.1.1.27.2022 z dnia 21-12-2022r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażonej w postanowieniu znak: WOO.4220.1232.2022.HRK.3  z dnia 27-01-2023r. wraz z postanowieniem o sprostowaniu pomyłki pisarskiej: znak:WOO.4220.1232.2022.HRK.5 z dnia 10-02-2023r., Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinia znak: GD.ZZŚ.1.435.315.2022.SJ z dnia 27-12-2022r. przed wydaniem decyzji, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00).
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego  
 
Otrzymują:
·         Wnioskodawca
·         Strony postępowania poprzez obwieszczenie zamieszczone na www.bip.gmina-sepolno.pl
·         Na tablicy ogłoszeń Tablica Ogłoszeń Sołectwo Sikorz, Tablica Ogłoszeń SM nr 2
www.ekoportal.gov.pl-07-20
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (13 lutego 2023)
Opublikował: Barabach Małgorzata (13 lutego 2023, 09:18:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 156