2023

2023

O B W I E S Z C Z E N I E o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Program Ochrony Środowiska Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2022-2026 z perspektywą na lata 2027-2023”

O B W I E S Z C Z E N I EBurmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 28 lutego 2023 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Program [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji IRG.6220.7.2022

Sępólno Krajeńskie, dnia 2023-03-13 IRG.6220.7.2022  ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie dec. środowiskowej przebudowa drogi powiatowej, iRG.6220.9.2023

IRG. 6220.9.2023                                        [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji

Sępólno Krajeńskie, dnia 2023-03-01 IRG.6220.32.2022  ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 5 farm fotowoltaicznych w msc, Radońsk

IRG. 6220.3.2023                                        [...]

Zawiadomienie na 7 dni na zapoznanie się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji Farma fotowoltaiczna Włścibórz

Sępólno Krajeńskie, dnia 2023-02-15 IRG.6220.7.2022   ZAWIADOMIENIESTRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACHPRZED WYDANIEM DECYZJI                 Zgodnie z art. 10 [...]

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji na Rozbudowę zakładu Eggersmann Polska Sp. z o.o.

Sępólno Krajeńskie, dnia 2023-02-13 IRG.6220.32.2022   ZAWIADOMIENIESTRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACHPRZED WYDANIEM DECYZJI                Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie dec. środowiskowej dz. 333 obr. Niechorz "Budowa Farmy fotowoltaicznej"

IRG. 6220.4.2022                                        [...]

metryczka