obowiązujące w 2023 roku

obowiązujące w 2023 roku

Uchwała nr LI/468/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2022 określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr LI/468/2022Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 30 listopada 2022określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie Uchwała_LI_468_2022.pdf (279kB) [...]

Uchwała nr LI/469/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2022 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr LI/469/2022Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 30 listopada 2022określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała_LI_469_2022.pdf (912kB) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty

Uchwała nr XIV/119/2019Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 27 listopada 2019w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty [...]

metryczka