2023

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

2023

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.27.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.27.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.26.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. mienia komunalnego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.26.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. mienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.25.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.25.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.24.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.24.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.23.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w drugim konkursie na wsparcie zadania publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.23.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w drugim konkursie na wsparcie zadania publicznego w [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.22.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.22.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.21.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie określenia trybu przeprowadzenia weryfikacji dochodów najemców lokali mieszkalnych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.21.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie określenia trybu przeprowadzenia weryfikacji dochodów najemców lokali mieszkalnychpobierz [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.20.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.20.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.19.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIE z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie powołania zespołu rozpatrującego wnioski złożone przez obywateli Ukrainy dotyczące zwolnienia z opłat

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.19.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIE z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie powołania zespołu rozpatrującego wnioski złożone przez obywateli Ukrainy dotyczące zwolnienia z opłat za wyżywienie i [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.18.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.18.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.17.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2023 roku

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.17.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2023 [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.16.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.16.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.15.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.15.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2023 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.14.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.14.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2023 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.13.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.13.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.12.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.12.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich oraz Ogólnych Zebrań Mieszkańców Osiedli w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.11.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.11.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.10.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.10.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.9.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną w Sępólnie Krajeńskim, na cele budowlane

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.9.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną w Sępólnie Krajeńskim, na cele budowlanepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.8.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracownika w celach służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy.

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.8.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracownika w celach służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy.pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.7.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2023

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.7.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2023 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.6.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2023

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.6.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2023 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.5.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich oraz Ogólnych Zebrań Mieszkańców Osiedli w celu przeprowadzenia wyborów

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.5.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich oraz Ogólnych Zebrań Mieszkańców Osiedli w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.4.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie określenia regulaminu naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.4.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie określenia regulaminu naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.3.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2023 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.3.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2023 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.2.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji na rok szkolny 2023/24

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.2.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji na rok szkolny 2023/24 do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli i [...]

ZARZĄDZENIE Nr. OR.0050.1.1.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr. OR.0050.1.1.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

metryczka