I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 30 listopada 2022r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie:

1.    Informacja na temat przygotowania do sezonu zimowego i utrzymania dróg.

2.    Informacja o zasobie mieszkaniowym.

3.    Informacja o stanie sprzedaży mienia komunalnego.

4.    Przyjęcie stawek opłat i podatków lokalnych na 2023 rok.

5.    Uchwały wg potrzeb.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  

                                    
                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                inż. Franciszek Lesinski

Transmisja on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz
stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. nagrywania oraz transmisji obrad Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Klauzula.docx (19kB) word


1b. Porządek obrad LI sesji RM.pdf (707kB) pdf

8. Informacja na temat przygotowania do sezonu zimowego i utrzymania dróg.pdf (933kB) pdf

9. Informacja o zasobie mieszkaniowym..pdf (1700kB) pdf

10. Informacja o stanie sprzedaży mienia komunalnego.pdf (327kB) pdf

11a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (9600kB) pdf

11b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok.pdf (4209kB) pdf

11c) udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego.pdf (303kB) pdf

11d) określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (192kB) pdf

11e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (334kB) pdf

11f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.pdf (396kB) pdf

11g) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.pdf (276kB) pdf

11h) wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Zalesiu gm. Sępólno Krajeńskie.pdf (403kB) pdf

11i) przekazania skargi według właściwości.pdf (521kB) pdf

11j) przekazania do WSA w Bydgoszczy skargi Prokuratury Rejonowej w Tucholi na uchwałę nr XXXVIII 365 2021 RM w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie diet....pdf (191kB) pdf

11k) przeprowadzenia konsultacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2022-2026 z perspektywą na lata 2027- 2030.pdf (533kB) pdf

11l) ustalenia opłat za usługi cmentarne.pdf (468kB) pdf

11ł) ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i sposobu pobierania tych opłat.pdf (2765kB) pdf

12. Podjęcie Apelu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie wsparcia ze strony państwa polskiego dzieci chorujących na SMA.pdf (188kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (22 listopada 2022)
Opublikował: Anna Karpacz (22 listopada 2022, 12:32:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 296