I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

     
Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 26 października 2022r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Główne tematy sesji:

1.    Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.
2.    Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie 
      Krajeńskim.
3.    Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności
       oraz praca społecznie użyteczna.
4.    Informacje na temat analiz oświadczeń majątkowych.
5.    Uchwały wg potrzeb.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  

                                   
                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                inż. Franciszek Lesinski      


Transmisja on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz
stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz    

         
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. nagrywania oraz transmisji obrad Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Klauzula RODO (144kB) pdf1b) Porządek obrad XLIX sesji RM.pdf (665kB) pdf

7. Sprawozdanie działalności Biblioteki Publicznej im. J.Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim.pdf (3168kB) pdf

8. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.pdf (10623kB) pdf

9. Infomacja w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.pdf (258kB) pdf

10a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (9416kB) pdf

10b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok.pdf (3130kB) pdf

10c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie.pdf (368kB) pdf

10d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego.....pdf (339kB) pdf

10e) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi.pdf (724kB) pdf

10f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (199kB) pdf

10g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,.pdf (246kB) pdf

10h) wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (1724kB) pdf

10i) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Tartacznej w Sępólnie Krajeńskim.pdf (1141kB) pdf

10j) ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i sposobu pobierania tych opłat.pdf (2764kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (18 października 2022)
Opublikował: Mirena Frosina (18 października 2022, 13:32:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 300