I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 28 września 2022r.

Głównymi tematami sesji będzie:

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sępólno Krajeńskie,

2. Wręczenie stypendiów, nagród i wyróżnień Gminy Sępólno Krajeńskie dla uczniów za 
    uzyskane w poprzednim roku szkolnym wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia
    edukacyjne, artystyczne i sportowe.

3.    Uchwały wg potrzeb.

 
I część sesji - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim,

                    sala im. L. Prądzyńskiego ul. Tadeusza Kościuszki 11, godzina 10:00,


 

II część sesji- (dotycząca oświaty w Gminie Sępólno Krajeńskie)

                        - hala widowiskowo- sportowa KRAJNA ARENA

                        w Sępólnie Krajeńskim, ul. Chojnicka 19, godzina 13:00.Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                                         
                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                inż. Franciszek Lesinski      Transmisja on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz
stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz    

         
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. nagrywania oraz transmisji obrad Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Klauzula RODO (144kB) pdf


1b. Porządek obrad XLVIII sesji RM.pdf (639kB) pdf   

7a. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (9089kB) pdf

7b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok.pdf (2019kB) pdf

7c. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP....pdf (312kB) pdf

7d. rozpatrzenia petycji dot. utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.pdf (528kB) pdf

7e. przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo..pdf (355kB) pdf

7f. ustalenia służebności gruntowej przejazdu i przechodu położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Nowy Rynek.pdf (1980kB) pdf

7g. sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Osiedle Słowackiego w Sępólnie Krajeńskim.pdf (957kB) pdf

7h. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych .....pdf (372kB) pdf

7i. przyjęcia regulaminu utrzymania i porządku na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (500kB) pdf

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sępólno Krajeńskie.pdf (1583kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (20 września 2022)
Opublikował: Mirena Frosina (20 września 2022, 12:41:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 476