I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie:
1.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2022 roku.
2.    Przebieg inwestycji na terenie Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie w I półroczu 2022 roku.
3.    Sprawozdanie z działalności spółek gminnych za rok 2021 i I półrocze 2022 roku:
a)    Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
b)    Zakładu Transportu i Usług Spółka z o.o.
4.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  

                                    
                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                inż. Franciszek Lesinski      

Transmisja on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz
stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz    

         
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. nagrywania oraz transmisji obrad Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Klauzula RODO (144kB) pdf


1b)Porządek obrad XLVII sesji RM.pdf (697kB) pdf

8a)Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie (...) za pierwsze półrocze 2022 roku..pdf (13889kB) pdf

8b) Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022r.pdf (124kB) pdf

8c) opinia Komisji Budżetu Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2022 r..pdf (311kB) pdf

9. Przebieg inwestycji na terenie Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2022 roku.pdf (1239kB) pdf

10a) sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.pptx (10924kB) plik

10b) sprawozdanie z działalności Zakładu Transportu i Usług Spółka z o.o..pdf (4279kB) pdf

11a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok.pdf (1892kB) pdf

11b) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.pdf (318kB) pdf

11c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sępólno Krajeńskie, w roku szkolnym 2022 23.pdf (382kB) pdf

11d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.pdf (308kB) pdf

11e) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Targowej oraz Stefana Sobieszczyka w Sępólnie Krajeńskim.pdf (1715kB) pdf

11f) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Wiklinowej w Sępólnie Krajeńskim,.pdf (1332kB) pdf

11g) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Piasecznie, gm. Sępólno Krajeńskie.pdf (577kB) pdf

11h) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Teklanowo, gm. Sępólno Krajeńskie.pdf (968kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (23 sierpnia 2022)
Opublikował: Mirena Frosina (23 sierpnia 2022, 13:16:55)

Ostatnia zmiana: Mirena Frosina (26 sierpnia 2022, 09:24:49)
Zmieniono: dodano Uchwałę Nr 3/I/2022 Składu Orzekającego Nr 1 RIO w Bydgoszczy z dnia 24 sierpnia 2022r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 581