I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Zawiadamiam, że z okazji Święta Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie - Świętego Wawrzyńca, zwołuję uroczystą XLVI sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 r.

Program uroczystej sesji
Zdjęciegodz.9:00- Msza św. w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim

godz. 10:30 - sala widowiskowa w Centrum Kultury i Sztuki ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Sępólnie Krajeńskim
  1. Otwarcie sesji i przywitanie gości
    • stwierdzenie quorum
    • przedstawienie porządku obrad.
  2. Wystąpienie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
  3. Wręczenie Nagrody Św. Wawrzyńca-Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie.
  4. Przemówienie wyróżnionego Nagrodą Św. Wawrzyńca.
  5. Zakończenie uroczystej sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
inż. Franciszek  Lesinski


Zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  

Transmisja on-line dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143
lub na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 
          
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. nagrywania oraz transmisji obrad Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Klauzula RODO

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady inż. Franciszek Lesinski (1 sierpnia 2022)
Opublikował: Administrator (2 sierpnia 2022, 10:19:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 614