I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 25 maja 2022r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie:
1.    Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie.
2.    Debata nad raportem o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie.
3.    Rozpatrzenie raportu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego wotum zaufania.
4.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją                   o stanie mienia komunalnego za 2021 rok.
5.    Sprawozdanie finansowe Gminy Sępólno Krajeńskie.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.
7.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie                      z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.
8.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 

Transmisja on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz
stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz    

                                    

                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                inż. Franciszek Lesinski     1b. Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim.pdf (766kB) pdf

7a. Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2021 rok.pdf (2658kB) pdf

7c. Uchwała Nr XLIV w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego wotum zaufania.pdf (498kB) pdf

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z inf. o stanie mienia komunalnego za 2021 rok..pdf (14019kB) pdf

8.1.b. Uchwała Nr 2 S 2022 SO RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021.pdf (1742kB) pdf

8.1.c. Opinia Komisji Rewizyjnej RM o wykonaniu budżetu Gminy za 2021r. wraz z wnioskeim o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021.pdf (888kB) pdf

8.1.d. Uchwała Nr 5 Kr 2022 SO RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.pdf (509kB) pdf

8.2. Sprawozdania Finansowe Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (1876kB) pdf

9. Uchwała Nr XLIV w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.pdf (301kB) pdf

10. Uchwała Nr XLIV w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.pdf (309kB) pdf

11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.pdf (1873kB) pdf

12.a. Uchwał Nr XLIV zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok.pdf (3469kB) pdf

12.b. Uchwała Nr XLIV w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz dla nauczycieli pełniących .....pdf (970kB) pdf

12c. Uchwała Nr XLIV w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.pdf (1622kB) pdf

12d. Uchwała Nr XLIV w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.pdf (373kB) pdf

12e. Uchwała Nr XLIV w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Hallera w Sępólnie Krajeńskim.pdf (604kB) pdf

12f. Uchwała Nr XLIV w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Koronowskiej w Sępólnie Krajeńskim.pdf (2095kB) pdf

12g. Uchwała Nr XLIV w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (745kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (17 maja 2022)
Opublikował: Mirena Frosina (17 maja 2022, 15:13:09)

Ostatnia zmiana: Mirena Frosina (19 maja 2022, 11:25:57)
Zmieniono: aktualizacja - uchwała RIO Nr 5/Kr/2022

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 445