2022

2022 | 2021 | 2020

2022

Weryfikacja dotycząca spełnienia przesłanek kryterium kwalifikowanego korzystającego, o którym mowa w art. 86a § 4 Ordynacji podatkowej - dot. 2022

Weryfikacja dotycząca spełnienia przesłanek kryterium kwalifikowanego korzystającego, o którym mowa w art. 86a § 4 Ordynacji podatkowej - dot. 2022 [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.1.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.1.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku [...]

metryczka