2022

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2022

Uchwała Nr LII/482/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2022r.

ustalenia regulaminu określającego składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała _LII_482_2022.pdf (803kB) Uchwała podlega [...]

Uchwała Nr LII/481/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2022r/

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała_LII_481_2022.pdf [...]

Uchwała Nr LII/480/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2022r.

mieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok pobierz Uchwała_LII_480_2022.pdf (3506kB) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi [...]

Uchwała Nr LII/479/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2022r.

uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok pobierz Uchwała _LII_479_2022.pdf (4871kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- [...]

Uchwała Nr LI/477/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2022 r.

ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i sposobu pobierania tych opłat Uchwała_LI_477_2022.pdf (2712kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr LI/476/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2022 r.

ustalenia opłat za usługi cmentarne Uchwała_LI_476_2022.pdf (403kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała Nr LI/472/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2022 r.

wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Zalesiu gm. Sępólno Krajeńskie Uchwała_LI_472_2022.pdf (358kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w [...]

Uchwała Nr LI/471/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2022 r.

określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu Uchwała_LI_471_2022.pdf (267kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej [...]

Uchwała Nr LI/470/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie Uchwała_LI_470_2022.pdf [...]

Uchwała Nr LI/469/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2022 r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała_LI_469_2022.pdf (912kB) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia [...]

Uchwała Nr LI/468/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2022 r.

określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie Uchwała_LI_468_2022.pdf (279kB) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr LI/466/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok Uchwała_LI_466_2022.pdf (4366kB) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie [...]

Uchwała Nr L/464/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 9 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rokpobierz Uchwała Nr L_464_2022.pdf (1661kB) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi [...]

Uchwała Nr XLIX/461/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych pobierz Uchwała_XLIX_461_2022.pdf [...]

Uchwała Nr XLIX/460/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2022 r.

zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała_XLIX_460_2022.pdf (301kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- [...]

Uchwała Nr XLIX/458/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała_XLIX_458_2022.pdf [...]

Uchwała Nr XLIX/457/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2022r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie pobierz Uchwała_XLIX_457_2022.pdf [...]

Uchwała Nr XLIX/456/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok pobierz Uchwała_XLIX_456_2022.pdf (3327kB) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i [...]

Uchwała Nr XLVIII/450/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo pobierz Uchwała_XLVIII_450_2022.pdf (346kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XLVIII/454/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała_XLVIII_454_2022.pdf (454kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XLVIII/453/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za [...]

Uchwała Nr XLVIII/448/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała_XLVIII_448_2022.pdf [...]

Uchwała Nr XLVIII/447/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rokpobierz Uchwała_XLVIII_447_2022.pdf (2186kB) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XLVII/441/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej pobierz Uchwała_XLVII_441_2022.pdf (270kB) Uchwała podlega [...]

Uchwała Nr XLVII/440/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sępólno Krajeńskie, w roku szkolnym 2022/23 pobierz Uchwała_XLVII_440_2022.pdf (312kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XLVII/439/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów pobierz Uchwała_XLVII_439_2022.pdf (273kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XLVII/438/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2022r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rokpobierz Uchwała_XLVII_438_2022.pdf (2025kB) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i [...]

Uchwała nr XLV/431/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

Uchwała nr XLV/431/2022Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 29 czerwca 2022w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok pobierz  [...]

Uchwała nr XLV/437/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XLV/437/2022Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 29 czerwca 2022w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała podlega [...]

Uchwała nr XLV/436/2022Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Leśnej w Sępólnie Krajeńskim

Uchwała nr XLV/436/2022Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 29 czerwca 2022w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Leśnej w Sępólnie Krajeńskim pobierz Uchwała podlega [...]

Uchwała nr XLV/434/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim

Uchwała nr XLV/434/2022Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 29 czerwca 2022w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim pobierz Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi [...]

Uchwała Nr XLIV/429/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2022r.

Uchwała Nr XLIV/429/2022Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 25 maja 2022r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. pobierz Uchwała_XLIV_429_2022.pdf (1265kB) Data wejścia w życie: 15 czerwca  [...]

Uchwała Nr XLIV/426/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2022r.

w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, pobierz Uchwała_XLIV_426_2022.pdf (328kB) Data wejścia w życie: 15 czerwca 2022 r.Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała Nr XLIV/425/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2022r.

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników pobierz Uchwała_XLIV_425_2022.pdf (1575kB) Data wejścia w życie: 15 czerwca 2022 r.Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XLIV/424/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2022r.

 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w ich zastępstwie, w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie [...]

Uchwała Nr XLIV/423/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2022

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok, pobierz Uchwała_XLIV_423_2022.pdf (3646kB) Data wejścia w życie: 25 maja 2022 r.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XLIII/418/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sępólno Krajeńskie oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2022 pobierz Uchwała_XLIII.418.2022.pdf (267kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XLIII/417/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok pobierz Uchwała_XLIII.417.2022.pdf (2468kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XLII/412/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2022 pobierz Uchwała_XLII.412.2022.pdf (398kB) Uchwała podlega [...]

Uchwała Nr XLII/409/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych pobierz Uchwała_XLII.409.2022.pdf (477kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XLII/408/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała_XLII.408.2022.pdf (270kB) Uchwała podlega publikacji w [...]

Uchwała Nr XLII/406/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok pobierz Uchwała_XLII.406.2022.pdf (3496kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XLI/397/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała_XLI.397.2022.pdf (269kB) Data wejścia w [...]

Uchwała Nr XLI/396/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie pobierz Uchwała_XLI.396.2022.pdf [...]

Uchwała Nr XLI/395/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok pobierz Uchwała_XLI.395.2022.pdf (2243kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XL/385/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2022r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok pobierz Uchwała_XL.385.2022.pdf (2726kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku. Data wejścia w [...]

metryczka