Klauzula informacyjna dot. rejestrowania sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)  administratorem jest Burmistrz Sępólna Krajeńskiego;
2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -iodo@gmina-sepolno.pl .
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W związku z sesją Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 27 czerwca 2018 r., Administrator informuje, że obrady Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim są rejestrowane przez następujące dwa podmioty, z którymi Gmina Sępólno Krajeńskie ma podpisane stosowne umowy:

  1. Kanał 10 Ryszard Słomkowski   - zobowiązany jest do rejestrowania sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim (audio-video) i odtwarzania w trybie ciągłym nagranie w telewizji kablowej na Kanale 10 oraz na stronie internetowej www.kanal10.pl, do czasu zarejestrowania kolejnej sesji;
  2. Artur Grabiec G.ART Technology  - świadczenie usług reklamowych w telewizji regionalnej „Krajna TV” w systemach informatycznych, a także w sieciach kablowych Podmiotu.

Obie umowy obowiązują do końca grudnia 2018 r. i realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mając powyższe na uwadze każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.
Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

IOD:
Hanna Sobiechowska

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego (26 czerwca 2018)
Opublikował: Administrator (26 czerwca 2018, 14:25:43)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (13 stycznia 2022, 11:45:11)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 706