Zawiadomienie przed wydaniem decyzji

Sępólno Krajeńskie, dnia 2022-12-19
IRG.6220.26.2022
 
ZAWIADOMIENIE
STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH
PRZED WYDANIEM DECYZJI
 
 
            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.), informuję, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (utwardzenia, podjazdy, chodniki, przyłącza do budynków na działkach  nr 69/30, 69/31, 69/32, 69/33, 69/34, 69/36, 69/37, 69/38”, strony mają możliwość zapoznania się  i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w tym: postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażoną w postanowieniu znak: WOO.4221.979.2022.MD1.3 z dnia 9 grudnia 2022r.  oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim znak N.NZ.9022.1.1.23.2022 z dnia 13-10-2022r. i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  znak GD.ZZŚ.1.435.266.2022.SJ przed wydaniem decyzji, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00).
 
 
Otrzymują:
·         Wnioskodawca
·         Strony postępowania poprzez obwieszczenie zamieszczone na www.bip.gmina-sepolno.pl
Na tablicy ogłoszeń sołectwa Piaseczno
·         www.ekoportal.gov.pl
 
  Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (19 grudnia 2022)
Opublikował: Barabach Małgorzata (19 grudnia 2022, 08:39:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213