Zawiadomienie przed wydaniem decyzji IRG.6220.1.2022

Sępólno Krajeńskie, dnia 2022-09-26
IRG.6220.1.2022
 
ZAWIADOMIENIE
STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH
PRZED WYDANIEM DECYZJI
 
 
            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm), informuję, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 17 MW na działkach o nr ewid. 7/1, 8/1, 9, 10/1, 11/3 obręb 0013 Trzciany gmina Sępólno Krajeńskie”, strony mają możliwość zapoznania się  i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w tym: postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażoną w postanowieniu znak: WOO.4221.147.2021.HN.3 z dnia 20 września 2022r.  oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim znak N.NZ.9022.1.1.12.2022 z dnia 06-07-2022r. przed wydaniem decyzji, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00).

Z-ca Burmistrza
mgr inż Marek Zieńko

 
Otrzymują:
·         Wnioskodawca
·         Strony postępowania poprzez obwieszczenie zamieszczone na www.bip.gmina-sepolno.pl
Na tablicy ogłoszeń sołectwa Trzciany
·         www.ekoportal.gov.pl
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (27 września 2022)
Opublikował: Barabach Małgorzata (27 września 2022, 09:02:29)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (27 września 2022, 09:07:02)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 469