/zawiadomienie przed wydanie decyzji IRG.6220.6.2022

Sępólno Krajeńskie, dnia 2022-07-20
IRG.6220.6.2022
 
ZAWIADOMIENIE
STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH
PRZED WYDANIEM DECYZJI
 
 
  Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm), informuję, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 533/5 obręb 0006 Lutowo gmina Sępólno Krajeńskie” strony mają możliwość zapoznania się  i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w tym:
postanowieniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażoną w postanowieniu znak: WOO.4221.75.2021.PS1.2 z dnia 15 lipca 2022r.  
przed wydaniem decyzji, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00).
 
Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju GospodarczegoOtrzymują:
Wnioskodawca
Strony postępowania poprzez obwieszczenie zamieszczone na www.bip.gmina-sepolno.pl
Na tablicy ogłoszeń sołectwa Lutowo
www.ekoportal.gov.plmetryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (20 lipca 2022)
Opublikował: Barabach Małgorzata (20 lipca 2022, 13:29:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 377