2022

2022

odstąpienie od przeprowadzenia soos dla aktualizacji dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej"

O B W I E S Z C Z E N I EBurmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 30 grudnia 2022 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w msc. Trzciany

Sępólno Krajeńskie, dnia 2022-12-27 IRG.6220.25.2022   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej pn. Budowa farmy fotowoltaicznej na cz. dz. 221 i 222 obręb Zboże

Sępólno Krajeńskie, dnia 2022-12-27 IRG.6220.38.2022  ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji

Sępólno Krajeńskie, dnia 2022-12-19 IRG.6220.26.2022 ZAWIADOMIENIESTRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACHPRZED WYDANIEM DECYZJI                 Zgodnie z art. 10 § [...]

zawiadomienie przed wydaniem decyzji znak IRG.6220.38.2021 dot. farma fotowoltaiczna Zboże

Sępólno Krajeńskie, dnia 2022-12-05 IRG.6220.38.2021   ZAWIADOMIENIESTRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACHPRZED WYDANIEM DECYZJI                 Zgodnie z art. [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji IRG. 6220.1.2022

Sępólno Krajeńskie, dnia 2022-10-13 IRG.6220.1.2022  ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania IRG. 6220.27.2022 budowa farmy Zboże dz. 257/2

IRG.6220.27.2022                                        [...]

obwieszczenie budowa drogi gminnej w miejscowości Trzciany

IRG. 6220.25.2022                                      &nbs [...]

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji IRG.6220.1.2022

Sępólno Krajeńskie, dnia 2022-09-26 IRG.6220.1.2022   ZAWIADOMIENIESTRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACHPRZED WYDANIEM DECYZJI                 Zgodnie z art. 10 [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji IRG.6220.6.2022

Sępólno Krajeńskie, dnia 2022-08-29 IRG.6220.6.2022   ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji IRG.6220.11.2021

Sępólno Krajeńskie, dnia 2022-08-29 IRG.6220.11.2021   ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

zawiadomienie przed wydaniem decyzji Irg.6220.11.2021

Sępólno Krajeńskie, dnia 2022-08-02 Irg.6220.11.2021   ZAWIADOMIENIESTRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACHPRZED WYDANIEM DECYZJI                 Zgodnie z art. [...]

/zawiadomienie przed wydanie decyzji IRG.6220.6.2022

Sępólno Krajeńskie, dnia 2022-07-20IRG.6220.6.2022 ZAWIADOMIENIESTRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACHPRZED WYDANIEM DECYZJI    Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania [...]

Uzasadnienie zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

   UZASADNIENIE zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na [...]

obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa farmy fotowoltaicznej w msc. Wałdówko dz. 75/4 i 75/36

IRG.6220.23.2022                                        [...]

Budowa elektrowni słonecznej w msc. Świdwie i Niechorz

IRG.6220.22.2022                                        [...]

Wyłożenie do publicznego wglądu raportu oddziaływania na środowisko Irg. 6220.6.2022

IRG.6220.6.2022                                       & [...]

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji Informacja o wydanej decyzji Irg. 6220.2.2021

Sępólno Krajeńskie, dnia 2022-02-14 Irg.6220.2.2021.2022   ZAWIADOMIENIESTRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACHPRZED WYDANIEM DECYZJI                 Zgodnie [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji znak Irg. 6220.37.2021.2021

Sępólno Krajeńskie, dnia 2022-02-11 Irg.6220.37.2021.2022   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 lutego 2022 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu  pn.„Lokalnego [...]

IRG.6220.1.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa farmy fotowoltaicznej Trzciany

IRG. 6220.1.2022                                        [...]

metryczka