2022

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

2022

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.123.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pana Marka Zieńko na stanowisko Zastępcy Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.123.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pana Marka Zieńko na stanowisko Zastępcy Burmistrza Sępólna Krajeńskiegopobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.122.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIGEO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.122.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIGEO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.121.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.121.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.120.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2023 roku

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.120.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2023 [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.119.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2023

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.119.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2023 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.118.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2023

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.118.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2023 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.117.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone na nieruchomościach zarządzanych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.117.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone na nieruchomościach zarządzanych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.116.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zasad ustalania czynszu w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.116.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zasad ustalania czynszu w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.115.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w konkursie na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.115.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w konkursie na wsparcie zadania publicznego w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.114.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.114.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.111.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.111.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.112.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia płatnych miejsc postoju pojazdów oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i sposobu pobierania tych opłat

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.112.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia płatnych miejsc postoju pojazdów oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i sposobu pobierania tych [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.110.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2022 roku Zmieniające Zarządzenie Nr Or.0050.1.62.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2022 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.110.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2022 roku Zmieniające Zarządzenie Nr Or.0050.1.62.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2022 r., w sprawie powołania [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.109.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.109.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.108.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.108.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.107.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.107.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.106.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.106.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.105.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.105.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.104.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2023 roku

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.104.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2 [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.103.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2023

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.103.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2023 w zakresie nauka, [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.102.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2023

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.102.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2023 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.101.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 roku Zmieniające Zarządzenie Nr OR.0050.1.85.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 06 września 2022 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.101.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 roku Zmieniające Zarządzenie Nr OR.0050.1.85.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 06 września 2022 r., w sprawie [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.100.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.100.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.99.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.99.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.98.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu na 2023 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.98.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu na 2023 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.96.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zmówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.96.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.97.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.97.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.95.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 października 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.95.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 października 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rokpobierz [...]

ZRZĄDZENIE Nr OR.0050.1.94.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu obronnego we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu sępoleńskiego

ZRZĄDZENIE Nr OR.0050.1.94.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu obronnego we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego z [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.93.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 października 2022 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.93.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 października 2022 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Sępólnie [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.92.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 września 2022 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.92.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 września 2022 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz zmiany zarządzenia Nr [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.91.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 września 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.91.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 września 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.90.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 września 2022 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2023 rok

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.90.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 września 2022 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2023 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.89.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie mienia komunalnego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.89.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie mienia komunalnegopobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.88.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 września 2022 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.88.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 września 2022 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz zmiany zarządzenia Nr [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.87.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 września 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.87.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 września 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.85.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 września 2022 roku Zmieniające Zarządzenie Nr Or.0050.1.108.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 grudnia 2021 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.85.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 września 2022 roku Zmieniające Zarządzenie Nr Or.0050.1.108.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 grudnia 2021 r., w sprawie powołania [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.86.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.86.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.84.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.84.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalnepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.83.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.83.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.82.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.82.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.81.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.81.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowychpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.80.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.80.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz zmiany zarządzenia Nr [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.79.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.79.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.78.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.78.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.l.77.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie w 2022 roku w zakresie kultury

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.l.77.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie rozstrzy7nięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie w 2022 roku w zakresie kultury, [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.73.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 191ipca 2022 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.73.2022BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 191ipca 2022 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok. [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.76.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w drugim otwartym konkursie ofert

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.76.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonychdrugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR. 0050.1.75.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora

ZARZĄDZENIE Nr OR. 0050.1.75.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR. 0050.1.74.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

ZARZĄDZENIE Nr OR. 0050.1.74.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiupobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.72.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.72.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.71.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.71.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.70.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia poręczenia

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.70.2022BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 1 lipca 2022 rokuw sprawie udzielenia poręczenia [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.l.69.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia l lipca 2022 roku w sprawie udzielenia poręczenia

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.l.69.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia l lipca 2022 roku w sprawie udzielenia poręczenia [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.68.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.68.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.67.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2022

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.67.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.66.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.66.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.64.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające uchwałę

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.64.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.63.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.63.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegopob [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.62.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.62.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.65.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.65.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.61.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.61.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.60.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.60.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegopobie [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.59.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.59.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiupobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.58.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola nr 1

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.58.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola nr 1 z oddziałami [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.57.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.57.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w 2022 [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.56.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.56.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie łub wsparcie zadania publicznego [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.54.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr OR.0050.1.18.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.54.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr OR.0050.1.18.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.55.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.55.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.53.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności Gminy Sępólno Krajeńskie, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.53.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności Gminy Sępólno Krajeńskie, do których stosuje się przepisy ustawy - [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.52.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.52.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.51.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.51.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.50.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 maja 2022 r. Zmieniające Zarządzenie Nr OR.0050.1.42.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.50.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 maja 2022 r. Zmieniające Zarządzenie Nr OR.0050.1.42.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.49.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcia zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.49.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcia zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w 2022 [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.48.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.48.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.47.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. dróg

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.47.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. dróg w [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.46.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.46.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.45.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.45.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.44.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.44.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.43.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr OR.0050.1.7.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 stycznia 2022 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.43.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr OR.0050.1.7.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 stycznia 2022 r., w sprawie powołania [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.42.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.42.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.39.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w trzecim konkursie na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.39.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w trzecim konkursie na wsparcie zadania publicznego w [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.41.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.41.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej im. Jarosława [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.40.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.40.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.38.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim zadań związanych z realizacją świadczenia pieniężnego

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.38.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim zadań związanych z realizacją świadczenia pieniężnego [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.37.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.37.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.36.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lutówko w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.36.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lutówko w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa na kadencję [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.35.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Iłowo w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.35.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Iłowo w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa na kadencję [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.34.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Inspektora Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.34.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Inspektora Ochrony Danychpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.33.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku, terminów zgłaszania kandydatów w 2022 r. do nagrody honorowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.33.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku, terminów zgłaszania kandydatów w 2022 r. do nagrody honorowej pod nazwą "Nagroda [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.32.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.32.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząpobierz [...]

ZARZADZENIE Nr OR.0050.1.31.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych

ZARZADZENIE Nr OR.0050.1.31.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowychpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.30.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.30.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.29.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.29.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2022 [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.28.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.28.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwapobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.27.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.27.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.26.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.26.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2022 [...]

ZARZĄDZNIE Nr OR.0050.1.25.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatorów oraz Zespołu do spraw dostępności

ZARZĄDZNIE Nr OR.0050.1.25.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatorów oraz Zespołu do spraw dostępnościpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.24.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w drugim konkursie na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.24.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w drugim konkursie na wsparcie zadania publicznego w [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.23.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.23.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.21.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.21.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.22.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.22.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2022 w [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.17.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Sępólno Krajeńskie nieruchomości będącą własnością osób fizycznych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.17.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Sępólno Krajeńskie nieruchomości będącą własnością osób fizycznychpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.19.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.19.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.18.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.18.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.20.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku działania silnych wiatrów

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.20.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku działania silnych wiatrówna terenie Gminy Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.16.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.16.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lutego 2022 r.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.15.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.15.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2022 [...]

ZRZĄDZENIE Nr OR.0050.1.14.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZRZĄDZENIE Nr OR.0050.1.14.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.13.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.13.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.12.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.12.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.11.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.11.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.8.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.8.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.10.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2022

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.10.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2022 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.9.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2022

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.9.2022BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2022 w zakresie wpierania i [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.7.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.7.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.6.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.6.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 19 stycznia 2022 r.w sprawie ustalenia terminów rekrutacji na rok szkolny 2022/23 do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.4.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.4.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.5.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.5.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.3.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.3.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.2.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowym mieszkańców stanowiące własność Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.2.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowym mieszkańców stanowiące własność Gminy Sępólno Kraje [...]

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.1.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.1.2022 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku [...]

metryczka