I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie:
1.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2021 roku.
2.    Przebieg inwestycji na terenie Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie.
3.    Sprawozdanie z działalności spółek gminnych za rok 2020 i I półrocze 2021 roku:

a) Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
b) Zakładu Transportu i Usług Spółka z o.o.

4.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  
                                   

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo
zachęcam do śledzenia przebiegu sesji za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz  oraz na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz    


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. nagrywania oraz transmisji obrad Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Klauzula RODO.pdf (1437kB) pdf


1b. Porządek obrad.pdf (671kB) pdf

8a. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2021r..pdf (13099kB) pdf

8b. Uchwała Nr 2 I 2021 RIO w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu budżetu.pdf (1286kB) pdf

8c. Opinia Komisji Budżetu RM w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2021r..pdf (300kB) pdf

9. Przebieg inwestycji na terenie Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie w I półroczu 2021r..pdf (730kB) pdf

10a. Sprawozdanie z działalności ZGK Spółka z o.o..pptx (19772kB) plik

10b. Sprawozdanie z działalności ZTiU Spółka z o.o..pdf (3285kB) pdf

11a) Uchwała Nr XXXV 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy ...pdf (1195kB) pdf

11b) Uchwała Nr XXXV 2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.pdf (776kB) pdf

11c) Uchwała Nr XXXV 2021 w sprawie projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania.pdf (363kB) pdf

11d) Uchwała Nr XXXV 2021 w sprawie nadania nazwy placu.pdf (427kB) pdf

11e) Uchwała Nr XXXV 2021 w sprawie wyrażenia wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat.pdf (387kB) pdf

11f) Uchwała Nr XXXV 2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.pdf (1355kB) pdf

11g) Uchwała Nr XXXV 2021 w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sępólnie Krajeńskim.pdf (355kB) pdf

11h) Uchwała Nr XXXV 2021 w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne.pdf (332kB) pdf

11i) Uchwała Nr XXXV 2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek nr 198 6.pdf (826kB) pdf

11j) Uchwała Nr XXXV 2021 w sprawie ustanowienia prawa służebności przesyłu na nieruchomości.pdf (1055kB) pdf

11k) Uchwała Nr XXXV 2021 w sprawie ustanowienia odpłatnego prawa służebności przejazdu i przechodu..pdf (916kB) pdf

11l) Uchwała Nr XXXV 2021 w spr. przeprowadzenia wyborów uzupełniających Przewodniczącego Zarządu Osiedla, członka Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023.pdf (501kB) pdf

11ł) Uchwała Nr XXXV 2021 w spr. odłowania radnego ze składu Komisji Skarg, Wnioskówi Petycji RM w Sępólnie Krajeńskim.pdf (474kB) pdf

11m) Uchwała Nr XXXV 2021 zmieniająca uchwałę w spr. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (478kB) pdf

12. Deklaracja w sprawie zobowiązania się do podjęcia działań zmierzających do zaliczenia projektowanej drogi....pdf (247kB) pdf

13. Apel Nr 1 2021 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.pdf (396kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (17 sierpnia 2021)
Opublikował: Mirena Frosina (17 sierpnia 2021, 16:21:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1971