I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Zawiadamiam, że zwołuję na dzień 28 kwietnia 2021 r. XXXI sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Początek obrad o godzinie 10:00. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

„Zawiadamiam, że zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na dzień 28 kwietnia 2021 r., początek obrad o godzinie 10:00. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził obrady sesji z sali im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11.
Tematem sesji będzie:
1.    Problematyka zabezpieczenia potrzeb sportowo- rekreacyjnych mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie, w tym przygotowanie do sezonu turystycznego. Działalność w tym zakresie m.in.:
a)    Centrum Sportu i Rekreacji,
b)    MLKS „KRAJNA”,
c)    Ognisko TKKF „Sępólno”,
d)    Klub Sportowy „BASKET 25”,
e)    Klub Sportowy LZS Lutówko,
f)    LZS „Gryf” Piaseczno/KS Skarpa,
g)    LZS Wałdowo,
h)    Stowarzyszenie Akademia Małego Piłkarza.
2.    Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w oparciu o analizy lokalnej sytuacji społecznej za rok 2020.
3.    Sprawozdania z działalności sołectw i osiedli za rok 2020.
4.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.       

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo
zachęcam do śledzenia przebiegu sesji za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz  oraz na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz    
 
                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                inż. Franciszek Lesinski”      
 


1b. Porządek obrad XXXI sesji RM.pdf (564kB) pdf

7a. Centrum Sportu i Rekreacji.pdf (9432kB) pdf

7b. MLKS KRAJNA.pdf (5419kB) pdf

7c. Ognisko TKKF Sępólno.pdf (1705kB) pdf

7d. Klub Sportowy Basket 25.pdf (2305kB) pdf

7e. Klub Sportowy LZS Lutówko.pdf (1316kB) pdf

7f. LZS Gryf Piaseczno KS Skarpa.pdf (469kB) pdf

7g. LZS Wałdowo.pdf (810kB) pdf

7h. Stowarzyszenie Akademia Małego Piłkarza.pdf (657kB) pdf

8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej za rok 2020.pdf (12456kB) pdf

9. Sprawozdania z działalności Sołectw i Osiedli z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2020 rok.pdf (5765kB) pdf

10a. Uchwała Nr XXXI 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF.pdf (8343kB) pdf

10b. Uchwała Nr XXXI 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy.pdf (1535kB) pdf

10c. Uchwała Nr XXXI 2021 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (267kB) pdf

10d. Uchwała Nr XXXI 2021 w sprawie ustalenia liczby pozostałych członków komisji Rady Miejskiej.....pdf (142kB) pdf

10e. Uchwała Nr XXXI 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf (140kB) pdf

10f. Uchwała Nr XXXI 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komsiji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (141kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (20 kwietnia 2021)
Opublikował: Mirena Frosina (20 kwietnia 2021, 12:11:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1410