I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Zawiadamiam, że zwołuję na dzień 31 marca 2021 r. XXX sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Początek obrad o godzinie 10:00. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 sesja odbędzie się w trybie zdalnym.


Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził obrady sesji z sali im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11.

Tematem sesji będzie:

1.    Wręczenie nagrody „Przedsiębiorca Roku 2019 w Gminie Sępólno Krajeńskie”.
2.    Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok, w tym:
a) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020;
b)  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020;
c)  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie za rok 2020.
3.    Uchwały wg potrzeb.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  
                               
        
                 W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo zachęcam do śledzenia przebiegu sesji za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz  oraz na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz    

Przewodniczący Rady Miejskiej
inż. Franciszek Lesinski 


1b. Porządek obrad XXX sesji RM.pdf (712kB) pdf

8. Sprawozdanie z działalności OPS za 2020r..pdf (16782kB) pdf

9a.Uchwała Nr XXX 2021 zmieniająca uchwałę w spr. WPF Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (1746kB) pdf

9b.Uchwała Nr XXX 2021 zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok.pdf (4761kB) pdf

9c.Uchwała Nr XXX 2021 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,.pdf (311kB) pdf

9d.Uchwała Nr XXX 2021 w spr. udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego.pdf (97kB) pdf

9e.Uchwała Nr XXX 2021 w spr. określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sępólno Krajeńskie oraz określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku.pdf (647kB) pdf

9f.Uchwała Nr XXX 2021 zmieniająca uchwałę w spr. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projketu Strategii Rozwoju Gminy....pdf (824kB) pdf

9g.Uchwała Nr XXX 2021 w spr. przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (12214kB) pdf

9h.Uchwała Nr XXX 2021 w spr. wyrażenia zgody na zbycie działki nr 623 obręb 4 Sępólno Krajeńskie.pdf (737kB) pdf

9i.Uchwała Nr XXX 2021 w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf (491kB) pdf

9j.Uchwała Nr XXX 2021 w spr. przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji rządowego Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2021.pdf (428kB) pdf

9k.Uchwała Nr XXX 2021 w spr. przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji projketu Program Aktywności Lokalnej- aktywni.pdf (404kB) pdf

9l.Uchwała Nr XXX 2021w spr. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.pdf (722kB) pdf

9ł.Uchwała Nr XXX 2021 zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (255kB) pdf

9m.Uchwała Nr XXX 2021 zmieniająca uchwałę w spr. powołania stałej Komisji Budżetu i Handlu.pdf (243kB) pdf
       

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (23 marca 2021)
Opublikował: Mirena Frosina (23 marca 2021, 13:15:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1367