Zamówienia do 130 tys. PLN

Zamówienia do 130 tys. PLN

Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia - doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia - doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie [...]

Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budowa gminnego przedszkola w Sępólnie Krajeńskim"

Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia napełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadanie pn.: "Budowa gminnego przedszkola w Sępólnie Krajeńskim" [...]

IRG.271.10.2022 Zakup dwóch bramek przenośnych do piłki nożnej

Z uwagi na liczne telefony od wykonawców wskazujemy, iż bramki przenośne mają być wyposażone w siatkę. Zmianie uległ pkt V i XIV Zapytania ofertowego IRG.271.1.10.2022 z dnia 11.05.2022r.W związku z powyższym Zamawiający przesuwa [...]

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu 8 sztuk ścianek wystawienniczych.

Zakup 8 sztuk ścianek wystawienniczych w ramach realizacji projektu pn.: „Promocja sportowo turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie” w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych, w ramach [...]

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu 8 sztuk ścianek wystawienniczych

Zakup 8 sztuk ścianek wystawienniczych w ramach realizacji projektu pn.: „Promocja sportowo turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie” w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych, w ramach poddziałania [...]

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa”

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa” [...]

Ponowne rozeznanie rynku na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa”

Gmina Sępólno Krajeńskie planuje w najbliższym czasie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie w trybie [...]

Rozeznanie rynku na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa”

Gmina Sępólno Krajeńskie planuje w najbliższym czasie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie w trybie [...]

metryczka