I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej | LVI sesja Rady Miejskiej
LVII sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM


 
Zawiadamiam, że zwołuję na dzień 24 lutego 2021 r. XXIX sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Początek obrad o godzinie 10:00. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 sesja odbędzie się w trybie zdalnym.


Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził obrady sesji z sali im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11.

Tematem sesji będzie:
1.   Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
2.   Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
3.   Uchwały wg potrzeb.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 
                                                                                              
                       
                 W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo zachęcam do śledzenia przebiegu sesji za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz  oraz na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz    
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
inż. Franciszek Lesinski
 

1. 1b. Porządek obrad XXIX zdalnej sesji RM.pdf (566kB) pdf

2. 7a. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (2076kB) pdf

3. 7b. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (3962kB) pdf

4. 7c. Informacja Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RM w Sępólnie Krajeńskim za rok 2020.pdf (785kB) pdf

5. 7d.Informacja Prokuratury Rejonowej w Tucholi o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2020 roku.pdf (2254kB) pdf

6. 8. Informacja PUP o stanie bezrobocia na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (8747kB) pdf

7. 9a. Uchwała Nr XXIX 2021 w sprawie zwrotu oraz zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych....pdf (1694kB) pdf

8. 9b. Uchwała Nr XXIX 2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030....pdf (1235kB) pdf

9. 9c. Uchwała Nr XXIX 2021 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.pdf (1089kB) pdf

10. 9d. Uchwała Nr XXIX 2021 w sprawie uzgodnienia przejścia obwodnicy Sępólna Krajeńskiego przez użytek ekologiczny.pdf (1153kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (16 lutego 2021)
Opublikował: Mirena Frosina (16 lutego 2021, 13:56:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1312