2021

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2021

Uchwała Nr XXXIX/382/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie, pobierz Uchwała_XXXIX.382.2021.pdf (260kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego i wchodzi w [...]

Uchwała Nr XXXIX/381/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała_XXXIX.381.2021.pdf (421kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko [...]

Uchwała Nr XXXIX/377/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok pobierz Uchwała_XXXIX.377.2021.pdf (2932kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXXIX/376/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok pobierz Uchwała_XXXIX.376.2021.pdf (4970kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XXXVIII/366/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021r.

 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie pobierz [...]

Uchwała Nr XXXVIII/372/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim pobierz Uchwała_XXXVIII.372.2021.pdf (450kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od [...]

Uchwała Nr XXXVIII/371/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody pobierz Uchwała_XXXVIII.371.2021.pdf (1484kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od [...]

Uchwała Nr XXXVIII/368/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami [...]

Uchwała Nr XXXVIII/367/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała_XXXVIII.367.2021.pdf [...]

Uchwała Nr XXXVIII/363/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów pobierz Uchwała_XXXVIII.363.2021.pdf (274kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XXXVIII/362/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz Uchwała_XXXVIII.362.2021.pdf (278kB) Uchwała podlega [...]

Uchwała Nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych pobierz Uchwała_XXXVIII.361.2021.pdf (916kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Podkomorskiego i wchodzi w życie [...]

Uchwała Nr XXXVIII/360/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała_XXXVIII.360.2021.pdf (281kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XXXVIII/359/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021r.

 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok pobierz Uchwała_XXXVIII.359.2021.pdf (2832kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w [...]

Uchwała Nr XXXVII/355/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2021r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu pobierz [...]

Uchwała Nr XXXVII/354/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2021r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania [...]

Uchwała Nr XXXVII/353/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, pobierz Uchwała_XXXVII.353.2021.pdf (217kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXXVII/345/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2021

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok pobierz Uchwała_XXXVII.345.2021.pdf (1490kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXXVI/340/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok pobierz Uchwała_XXXVI.340.2021.pdf (1108kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXXV/332/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne pobierz Uchwała_XXXV.332.2021.pdf (282kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej [...]

Uchwała Nr XXXV/331/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sępólnie Krajeńskim pobierz Uchwała_XXXV.331.2021.pdf (309kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po [...]

Uchwała Nr XXXV/328/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie nadania nazwy placu pobierz Uchwała_XXXV.328.2021.pdf (379kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Data wejścia [...]

Uchwała Nr XXXV/326/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie określania średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sępólno Krajeńskie, w roku szkolnym 2021/22 pobierz Uchwała_XXXV.326.2021.pdf (234kB) Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia [...]

Uchwała Nr XXXV/325/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 sierpnia 2021r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok pobierz Uchwała_XXXV.325.2021.pdf (1196kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXXIII/315/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych pobierz Uchwała_XXXIII.315.2021_gsw.pdf (384kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XXXIII/313/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2021r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok pobierz Uchwała_XXXIII.313.2021_budzet.pdf (1541kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXXII/307/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego pobierz Uchwała_XXXII.307.2021.pdf (333kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXXII/305/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok pobierz Uchwała_XXXII.305.2021.pdf (895kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXXI/297/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 kwietnia 2021r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, pobierz Uchwała_XXXI.297.2021.pdf (309kB) Uchwała [...]

Uchwała Nr XXXI/296/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 kwietnia 2021r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok pobierz Uchwała_XXXI.296.2021.pdf (1597kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXX/293/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2021r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała_XXX.293.2021.pdf (177kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po [...]

Uchwała Nr XXX/292/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2021r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych pobierz Uchwała_XXX.292.2021.pdf (445kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XXX/289/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2021r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021, pobierz Uchwała_XXX.289.2021.pdf (331kB) Uchwała podlega [...]

Uchwała Nr XXX/285/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2021r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sępólno Krajeńskie oraz określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku pobierz Uchwała_XXX.285.2021.pdf (258kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XXX/282/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2021r.

pobierz Uchwała_XXX.282.2021.pdf (1828kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Data wejścia w życie: 31 marca 2021 r.Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała Nr XXIX/279/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2021r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody pobierz Uchwała_XXIX.279.2021.pdf (1046kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Data wejścia w [...]

Uchwała Nr XXIX/277/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2021r.

w sprawie zwrotu oraz zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie za rok 2021 [...]

Uchwała Nr XXVIII/255/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2021r.

 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok pobierz Uchwała_XXVIII.255.2021.pdf (1519kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w [...]

metryczka