I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM


Zawiadamiam, że zwołuję na dzień 27 stycznia 2021 r. XXVIII sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Początek obrad o godzinie 10:00. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 sesja odbędzie się w trybie zdalnym.


Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził obrady sesji z sali im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11.

Tematem sesji będzie:
1.    Funkcjonowanie i działalność instytucji ochrony zdrowia w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2020 roku.
2.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
3.    Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za rok 2020.
4.    Sprawozdanie z prac komisji Rady Miejskiej za rok 2020.
5.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  
                                
               
W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo zachęcam do śledzenia przebiegu sesji za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz  oraz na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz    
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
inż. Franciszek Lesinski
 
1b. Porządek obrad XXVIII zdalnej sesji RM.pdf (968kB) pdf

7a. Informacja Gminy Sępólno Krajeńskie z zakresu ochrony zdrowia za 2020r..pdf (1451kB) pdf

7c. Informacja z działalności - Centrum Medyczne SPAMED.pdf (2851kB) pdf

7d. Informacja z działalności - NZOZ DOKTÓR Sp. z o.o..pdf (1010kB) pdf

7f. Informacja z działalności - NZOZ JANTAR.pdf (1270kB) pdf

7g. Informacja z działalności - Ośrodka Terapii Uzależnień FOREST.pdf (794kB) pdf

7h. Informacja z działalności - POMSR Vita Skórczewska i Partnerzy-Pielęgniarki.pdf (326kB) pdf

7i. Informacja z działalności - Stacji Opieki Długoterminowej Caritas.pdf (338kB) pdf

7j. Informacja z działalności - Gabinetu Rehabilitacji i Terapii Manualnej.pdf (574kB) pdf

7k. Informacja z działalności - IZOMED Zakład Rehabilitacji.pdf (529kB) pdf

7l. informacja z działalności - Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna.pdf (5571kB) pdf

8. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim za 2020 rok.pdf (2545kB) pdf

9a. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM za 2020r..pdf (849kB) pdf

9b. Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM w Sępólnie Krajeńskim za 2020r..pdf (357kB) pdf

9c. Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Handlu RM w Sępólnie Krajeńskim za 2020r..pdf (704kB) pdf

9d. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia RM w Sępólnie Krajeńskim za 2020r..pdf (745kB) pdf

9e. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego RM za 2020r..pdf (752kB) pdf

9f. Sprawozdanie z prac Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska RM w Sępólnie Krajeńskim za 2020r..pdf (726kB) pdf

9g. Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej RM w Sępólnie Krajeńskim za 2020r..pdf (711kB) pdf

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu.pdf (824kB) pdf

11a. Uchwała Nr XXVIII 2021 zmieniająca uchwałę w spr. WPF Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (5894kB) pdf

11b. Uchwała nr XXVIII 2021 zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok.pdf (3603kB) pdf

11c. Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego.pdf (608kB) pdf

11d. Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Sępólno Krajeńskie wkładów niepieniężnych w postaci kanalizacji sanitarnej do ZGK.pdf (902kB) pdf

11e. Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości .....pdf (745kB) pdf

11f. Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. wyrażenia zgody na zbycie działek nr 874 20 oraz 574 1 obręb 1 w Sępólnie Kraj..pdf (1200kB) pdf

11g Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy Wiejskich Ośrodków Kultury ...pdf (639kB) pdf

11h.Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

11i(1) Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (540kB) pdf

11j(2) Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (500kB) pdf

11k(3) Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. przyznania statuetki za osięgnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (508kB) pdf

11l(4) Uchwała nr XXVIII 2021 w spr. przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (503kB) pdf

11ł(5) Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (523kB) pdf

11m(6) Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (516kB) pdf

11n(7) Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (497kB) pdf

11o(8) Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (499kB) pdf

11p(9) Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (498kB) pdf

11r(10) Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (514kB) pdf

11s(11) Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (530kB) pdf

11t(12) Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (507kB) pdf

11u(13) Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (494kB) pdf

11w(14) Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. przyznania statuetki za osiagnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (513kB) pdf

11x(15) Uchwała Nr XXVIII 2021 w spr. przyznania statuetki za osięgnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (513kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (19 stycznia 2021)
Opublikował: Mirena Frosina (20 stycznia 2021, 11:12:28)

Ostatnia zmiana: Mirena Frosina (25 stycznia 2021, 09:47:32)
Zmieniono: dodano informację PSSE

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1216