2021

2021

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji Irg. 6220.37.2021 Farma Świdwie

Sępólno Krajeńskie, dnia 2022-01-24 Irg.6220.37.2021.2022   ZAWIADOMIENIESTRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACHPRZED WYDANIEM DECYZJI                 Zgodnie z [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak Irg. 6220.4.2020.2021 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w msc. Lutowo gmina Sępólno Kraj.

Sępólno Krajeńskie, dnia 2021-12-27 Irg.6220.4.2020.2021   ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji Irg. 6220.8.2021 budowa instalacji fotowoltaicznej Świdwie

Sępólno Krajeńskie, dnia 2021-12-16 Irg.6220.8.2021   ZAWIADOMIENIESTRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACHPRZED WYDANIEM DECYZJI                Zgodnie z art. 10 [...]

Zawiadomienie na 7 dni przed wydaniem decyzji na zapoznanie się z materiałem dowodowym dla zadania pn. Budowa farmy fotowoltaicznej w Lutowie

Sępólno Krajeńskie, dnia 2021-11-25 Irg.6220.4.2020.2021 ZAWIADOMIENIESTRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACHPRZED WYDANIEM DECYZJI                 Zgodnie z art. [...]

obwieszczenie o wystąpieniu do organów o opinie irg. 6220.38.2021

 Sępólno Krajeńskie 2021-09-21   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. związku z art. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa farmy fotowoltaicznej w msc. Świdwie Irg. 6220.37.2021

Irg. 6220.37.2021                                                                  [...]

zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących Irg. 6220.16.2021

 Sępólno Krajeńskie 2021-09-10 OBWIESZCZENIE  Na podstawie art. związku z art. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących Irg. 6220.32.2021

 Sępólno Krajeńskie 2021-09-07   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. związku z art. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Budowa instalacji fotowoltaicznej Wałdówko gm. Sępólno Kraj. Irg. 6220.16.2020

Irg. 6220.16.2021                                      &nbs [...]

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów Irg. 6220.15.2021

 Sępólno Krajeńskie 2021-09-06   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. związku z art. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6220.46.2020.2021

Sępólno Krajeńskie, dnia 2021-08-27 Irg.6220.46.2020.2021   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Zawiadomienie Irg.6220.6.2021

ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 październik.a 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. [...]

Zawiadomienie o wystąpieniu do organów Irg. 6220.8.2021

 Sępólno Krajeńskie 2021-07-21   OBWIESZCZENIE  Na podstawie art. związku z art. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

obwieszczenie o wszczęciu postępowania Irg. 6220.9.2021 budowa farmy fotowoltaicznej zalesie

Irg. 6220.9.2021                                                                  [...]

obwieszczenie o wystąpieniu do organów Irg. 6220.14.2021

 Sępólno Krajeńskie 2021-07-16                                                            [...]

Zawiadomienie na 7 dni przed wydaniem decyzji Irg. 6220.48.2020.2021

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów w sprawie opinii Irg. 6220.11.2021

 Sępólno Krajeńskie 2021-07-15                                                            [...]

Irg. 6220.6.2021 zawiadomienie na 7 dni przed wydaniem decyzji budowa kanalizacji w m. Wiśniewa

Sępólno Krajeńskie, dnia 2021-07-09 Irg.6220.6.2021   ZAWIADOMIENIE STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACHPRZED WYDANIEM DECYZJI        Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Irg. 6220.19.2020.2021

Sępólno Krajeńskie, dnia 2021-06-28 Irg.6220.19.2020.2021  ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

wyłożenie do publicznego wglądu raportu ooś fotowoltaika Niechorz dz. 533/5

                                                                      [...]

obwieszczenie Irg. 6220.46.2020.2021 uzupełnienie raportu oos

                                                                      [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6220.38.2020.2021

Sępólno Krajeńskie, dnia 2021-06-10 Irg.6220.39.2020.2021   ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

obwieszczenie o odstąpieniu sooś Strategia Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie

OBWIESZCZENIEo odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030”Na podstawie 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października [...]

zawiadomienie przed wydaniem decyzji środowiskowej „Budowa linii obróbki mechanicznej elementów drewnopochodnych płyt wiórowych i MDF (zespołu grzewczego(...)

Sępólno Krajeńskie 2021-06-07OBWIESZCZENIEBurmistrza Sępólna Krajeńskiegoo zebranych dowodachprzed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Irg. 6220.38.2020.2021

Sępólno Krajeńskie, dnia 2021-05-19 Irg.6220.38.2020.2021   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

obwieszczenie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa gmina Sępólno Krajeńskie”

Irg. 6220.6.2021                                                                  [...]

obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu na budowę farmy fotowoltaicznej Sikorz

                                                                      [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji Irg.6733.32.2020

Znak: Irg.6733.32.2020     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego z dnia 12 stycznia 2021r.     Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

obwieszczenie o uzupełnieniu raportu MDD Sp. z o.o.

                                                                    [...]

metryczka