2021

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

2021

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.130.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2022 rok"

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.130.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2022 rok"pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.134.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.134.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.131.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.131.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.133.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone na nieruchomościach zarządzanych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.133.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone na nieruchomościach zarządzanych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.132.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.132.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 31 grudnia 2021 r.w sprawie zasad ustalenia czynszu w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.129.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.129.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.125.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.125.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.127.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.127.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.128.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.128.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danychpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.126.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.126.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Burmistrza Sępólna Krajeńskiegopobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.124.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.124.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.123.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.123.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz zmiany zarządzenia Nr [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.122.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim z podmiotami

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.122.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim z podmiotami [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.121.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. dróg

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.121.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. dróg w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.120.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.120.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępolno Krajeńskie w 2022 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.119.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.119.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2022 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.118.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.118.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2022 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.117.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.117.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.114.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.114.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.116.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.116.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w konkursie na wsparcie zadania publicznego w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.115.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.115.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.113.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.113.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalnepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.112.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.112.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.111.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.111.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.110.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Niechorskiej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.110.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.108.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.108.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.109.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. dróg

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.109.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 grudnia 2021 r.w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. dróg w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.107.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.107.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzeniapob [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.106.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozycji bilansowych oraz powołania komisji weryfikacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.106.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozycji bilansowych oraz powołania komisji weryfikacyjnejpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.105.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sępólno Krajeńskie.

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.105.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.104.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 03 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pana Marka Zieńko na stanowisko Zastępcy Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.104.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 03 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pana Marka Zieńko na stanowisko Zastępcy Burmistrza Sępólna Krajeńskiegopobier [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.103.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.103.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.102.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.102.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2022 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.101.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.101.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentówpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.100.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Rodziny przy Burmistrzu Sępólna Krajeńskiego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.100.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Rodziny przy Burmistrzu Sępólna Krajeńskiegopobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.99.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.99.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.98.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0050.1.60.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 sierpnia 2021 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.98.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0050.1.60.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 sierpnia 2021 r., w sprawie powołania [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.97.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj.

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.97.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj.pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.96.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie misji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz powołania zespołu ds. kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.96.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie misji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz powołania zespołu ds. kontroli [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.95.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2022

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.95.2021BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 26 listopada 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofertna realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2022w zakresie nauka, edukacja, oświata [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.94.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2022

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.94.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2022 w zakresie przeciwdziałania [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.93.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie aktualizacji "Polityki Bezpieczeństwa Informacji" Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.93.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie aktualizacji "Polityki Bezpieczeństwa Informacji" Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.92.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.92.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.91.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektorów (Kierowników) Jednostek Organizacyjnych Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.91.2021BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektorów (Kierowników) Jednostek Organizacyjnych Gminy Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.90.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia długości okresu stosowanego w latach 2022-2025 do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.90.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia długości okresu stosowanego w latach 2022-2025 do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.89.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.89.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie  pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.88.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.88.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.87.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.87.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.85.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie mienia komunalnego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.85.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie mienia komunalnegopobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.86.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2022 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.86.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2022 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.82.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 października 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.82.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 października 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.84.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.84.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.83.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wiśniewka w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa na kadencję 2019-2023

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.83.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wiśniewka w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa na kadencję [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.81.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 października 2021 roku w sprawie ustanowienia wyróżnienia w formie medalu Burmistrza Sępólna Krajeńskiego dla osób, które przeżyły 100 lat

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.81.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 października 2021 roku w sprawie ustanowienia wyróżnienia w formie medalu Burmistrza Sępólna Krajeńskiego dla osób, które przeżyły 100 latpobier [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.80.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.80.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.79.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 października 2021 roku w sprawie regulaminu ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.79.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 października 2021 roku w sprawie regulaminu ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w [...]

ZRARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.78.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy

ZRARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.78.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.77.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wzorów kart wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Kawle na kadencję 2019-2023

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.77.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wzorów kart wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Kawle na [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.76.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zwołania Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.76.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zwołania Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim w celu przeprowadzenia wyborów [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.75.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Trzciany w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.75.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Trzciany w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i członków [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.74.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.74.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.73.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu pn. :"Zaszczep się w Urzędzie".

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.73.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu pn. :"Zaszczep się w Urzędzie".pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.72.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz zmiany zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.72.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz zmiany zarządzenia Nr [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.71.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 września 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.71.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 września 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.70.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na utworzenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski"

ZARZADZENIE Nr Or. 0050.1.70.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na utworzenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.68.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 września 2021 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2022 rok

ZARZADZENIE Nr Or. 0050.1.68.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 września 2021 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2022 rok pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.69.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wzorów kart wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Wilkowo na kadencję 2019-2023

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.69.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 20 września 2021 r. w sprawie wzorów kart wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Wilkowo na kadencję [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.67.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Podinspektora

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.67.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.66.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 września 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.66.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 września 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.65.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 02 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.65.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 02 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.64.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wskazania kandydata na członka rady Nadzorczej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- Bydgoski"

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.64.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wskazania kandydata na członka rady Nadzorczej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- Bydgoski" spółka z [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.63.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.63.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.62.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kawle w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa na kadencję 2019-2023

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.62.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kawle w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa na kadencję [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.61.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy ..."

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.61.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia "Programu [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.60.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.60.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.59.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.59.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 lipca 2021 r.zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.58.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.58.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.57.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.57.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.56.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.56.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola nr 2 w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.55.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR Or.0050.1.55.2021BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.54.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wałdówko w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa na kadencję 2019-2023

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.54.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wałdówko w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa na kadencję [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.53.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wilkowo w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa na kadencję 2019-2023

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.53.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wilkowo w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa na kadencję [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.52.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie miasta Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.52.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie miasta Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.51.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.51.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w 2021 roku w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.50.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.50.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie zadania [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.49.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz biegłego, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.49.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz biegłego, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.48.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.48.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegop [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.47.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.47.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.46.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.46.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.45.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.45.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.44.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.44.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.43.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.43.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.42.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.42.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.41.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.41.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w 2021 roku w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.40.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.40.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.39.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.39.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.38.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiśniewie

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.38.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiśniewiepobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.37.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku, terminów zgłaszania kandydatów w 2021 r. do nagrody honorowej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.37.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku, terminów zgłaszania kandydatów w 2021 r. do nagrody honorowej pod nazwą "Nagroda Świętego [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.36.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.36.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.35.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.35.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.34.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2021 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.34.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2021 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.33.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie standardów w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem prowadzącym.

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.33.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie standardów w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem prowadzącym.pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.32.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.32.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkołypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.31.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12.04.2021 r. w sprawie odwołania Komitetu Organizacyjnego XVI Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.31.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12.04.2021 r. w sprawie odwołania Komitetu Organizacyjnego XVI Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.30.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.30.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.29.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.29.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.28.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Rodziny przy Burmistrzu Sępólna Krajeńskiego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.28.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Rodziny przy Burmistrzu Sępólna Krajeńskiegopobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.27.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury-Centrum Kultury i Sztuki

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.27.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury-Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.26.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.26.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej im. Jarosława [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.25.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Podinspektora

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.25.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. gospodarki [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.24.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.24.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.23.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.23.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.22.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.22.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2021 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.21.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.21.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.20.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.20.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ściekówpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.19.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatorów oraz Zespołu do spraw dostępności

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.19.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatorów oraz Zespołu do spraw dostępnościpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.18.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w drugim konkursie na wsparcie zadania publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.18.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w drugim konkursie na wsparcie zadania publicznego w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.17.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.17.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.16.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.16.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie w 2021 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.15.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji opracowania strategii Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.15.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji opracowania strategii Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.14.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. inwestycji

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.14.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. inwestycji [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.13.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.13.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021 w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.12.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.12.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021 w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.11.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyceny i zbycia samochodu specjalnego, pożarniczego marki DAF

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.11.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyceny i zbycia samochodu specjalnego, pożarniczego marki DAFpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.10.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.10.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.9.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.9.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Sępólnie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.8.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.8.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021 w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.7.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatorów oraz Zespołu do spraw dostępności

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.7.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatorów oraz Zespołu do spraw dostępnościpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.6.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.6.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.5.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.5.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.4.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.4.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infoliniipobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.3.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.3.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.2.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021 w zakresie kultura

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.2.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021 w zakresie kultura, [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.1.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.1.2021 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli i [...]

metryczka