obowiązujące w 2021 roku

obowiązujące w 2021 roku

Zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 rokuLimity, obowiązujące w 2021 roku, stanowić będą sumę:a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego [...]

Uchwała nr XXVI/234/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2020 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XXVI/234/2020Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 25 listopada 2020w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Uchwała nr XXVI/235/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXVI/235/2020Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 25 listopada 2020w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych pobierz Uchwała_XXVI.235.2020_podatek od środków transportowych.pdf [...]

Uchwała nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty

Uchwała nr XIV/119/2019Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 27 listopada 2019w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty [...]

metryczka