I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Zawiadamiam, że zwołuję na dzień 30 grudnia 2020 r. XXVII sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Początek obrad o godzinie 10:00. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 sesja odbędzie się w trybie zdalnym.


Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził obrady sesji z sali im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11.

Tematem sesji będzie:
1.    Uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok.
2.    Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na 2021 rok.
3.    Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2021 rok.
4.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  
                                
        
W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo zachęcam do śledzenia przebiegu sesji za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz  oraz na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz    

                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                        inż. Franciszek Lesinski


1b. Porządek obrad XXVII zdalnej sesji Rady Miejskiej.pdf (1022kB) pdf

7. Plan pracy Rady Miejskiej na 2021 rok.pdf (1122kB) pdf

8a. Plan pracy Komisji Rewizyjnej RM na 2021 rok.pdf (665kB) pdf

8b. Plan pracy Komisji Skarg i Wniosków RM na 2021 rok.pdf (501kB) pdf

8c. Plan pracy Komisji Budżetu i Handlu RM na 2021 rok.pdf (755kB) pdf

8d. Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego na 2021 rok.pdf (664kB) pdf

8e. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia RM na 2021 rok.pdf (752kB) pdf

8f. Plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska RM na 2021 rok.pdf (615kB) pdf

8g. Plan pracy Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej RM na 2021 rok.pdf (769kB) pdf

9. Projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok oraz projekt uchwały w spr. WPF.pdf (12988kB) pdf

9a. Autopoprawka do projeku uchwały w spr. WPF Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (222kB) pdf

9b. Uchwała Nr 15 WPF 2020 SO Nr 1 RIO w spr. opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF.pdf (1011kB) pdf

9c. Opinia Komisji Budżetu i Handlu RM dot. projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Sępólno Kraj..pdf (286kB) pdf

9f. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajenskie na 2021 rok.pdf (285kB) pdf

9g. Uchwała Nr 15 P 2020 SO Nr 1 RIO w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok.pdf (1718kB) pdf

9h. Uchwała Nr 13 Dpr 2020 SO Nr 1 RIO w spr. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu .....pdf (684kB) pdf

9i. Opinia Komisji Budżetu i Handlu RM dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Kraj. na 2021 rok.pdf (278kB) pdf

9j. Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego w spr. projektu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok.pdf (330kB) pdf

10a.Uchwała Nr XXVII 2020 zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok.pdf (9432kB) pdf

10b. Uchwała Nr XXVII 2020 zmieniająca uchwałę w spr. poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf (658kB) pdf

10c. Uchwała Nr XXVII 2020 w spr. wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.pdf (1108kB) pdf

10d. Uchwała Nr XXVII 2020 w spr. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń....pdf (2652kB) pdf

10e. Uchwała Nr XXVII 2020 w spr. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych....pdf (49455kB) pdf

10f. Uchwała Nr XXVII 2020 w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (1773kB) pdf

10g. Uchwała Nr XXVII 2020 w spr. zasad i trybu wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność.pdf (861kB) pdf

10h. Uchwała Nr XXVII 2020 w spr. wyrażenia zgody na ustanowinie służebności przejazdu i przechodu ....pdf (784kB) pdf

10i. Uchwała Nr XXVII 2020 w spr wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.....pdf (1469kB) pdf

10j. Uchwała Nr XXVII 2020 w spr wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia....pdf (708kB) pdf

10k. Uchwała Nr XXVII 2020 w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło....pdf (41621kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (22 grudnia 2020)
Opublikował: Mirena Frosina (23 grudnia 2020, 09:15:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1702