I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM


Zawiadamiam, że zwołuję na dzień 28 października 2020 r. XXV sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Początek obrad o godzinie 10:00. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 sesja odbędzie się w trybie zdalnym.


Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził obrady sesji z sali im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11.

Tematem sesji będzie:
1.    Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie  
       Krajeńskim  oraz wiejskich ośrodków kultury, świetlic wiejskich i gminnych
       pracowni edukacji kulturalnej z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie.
2.    Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej im. Jarosława
       Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim.
3.    Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
4.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  
                               
       
   
W trosce o bezpieczeństwo zachęcam do śledzenia przebiegu sesji za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz
oraz na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie
https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz
    
 Przewodniczący Rady Miejskiej
inż. Franciszek Lesinski 

1b. Porządek obrad XXV zdalnej sesji RM.pdf (611kB) pdf

7. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej ....pdf (5730kB) pdf

8 Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sztuki ....pdf (22744kB) pdf

9a. Uchwała Nr XXV 2020 zmieniająca uchwałę w spr WPF ....pdf (1611kB) pdf

9b. Uchwała Nr XXV 2020 zmieniająca uchwałę w spr uchwalenia budżetu....pdf (3492kB) pdf

9c. Uchwała Nr XXV 2020 w spr uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie,

9d. Uchwała Nr XXV 2020 w spr przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania ....pdf (597kB) pdf

9e. Uchwała Nr XXV 2020 w spr przyjęcia Programu Współpracy Gminy .....pdf (1394kB) pdf

9f. Uchwała Nr XXV 2020 w spr wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu....pdf (457kB) pdf

9g. Uchwała Nr XXV 2020 w spr wyrażenia zgody na odstąpienie....pdf (571kB) pdf

9h. Uchwała Nr XXv 2020 w spr wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy....pdf (1634kB) pdf

Prezentacja Biblioteka Publiczna

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (20 października 2020)
Opublikował: Mirena Frosina (20 października 2020, 13:36:20)

Ostatnia zmiana: Administrator (28 października 2020, 10:55:57)
Zmieniono: dodano prezentację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1088