I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej | LVI sesja Rady Miejskiej
LVII sesja Rady Miejskiej

XXIII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

Zawiadamiam, że zwołuję na dzień  26 sierpnia 2020 r. XXIII sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która odbędzie się  w trybie zdalnym.
Początek obrad o godzinie 10:00.


Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził obrady sesji z sali im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11.


Tematem sesji będzie:
1.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2020 roku.

2.    Przebieg inwestycji na terenie Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2020 r.

3.    Sprawozdanie z działalności organizacyjnej i ekonomicznej spółek gminnych za rok 2019 i I półrocze 2020 roku:

a)    Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
b)    Zakładu Transportu i Usług Spółka z o.o.

4.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  
                                
        
 W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo zachęcam do śledzenia przebiegu sesji za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie
http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz
oraz na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie
https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz

                                                    
                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                         inż. Franciszek Lesinski      

1b Porządek obrad.pdf (804kB) pdf

8a. Zarządzenie Or. 0050.1.68_cz1a.pdf (226kB) pdf

8a. Zarządzenie Or. 0050.1.68_cz1b.pdf (4095kB) pdf

8a. Zarządzenie Or. 0050.1.68_cz1c.pdf (2470kB) pdf

8c Opinia Komisji Budżetu i Handlu RM w Sępólnie Krajeńskim.pdf (300kB) pdf

9. Przebieg inwestycji na terenie Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (2104kB) pdf

10a cz.1 informacja ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim.pdf (4682kB) pdf

10a cz.2 informacja ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim.pdf (5006kB) pdf

10b informacja ZTiU Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim.pdf (3138kB) pdf

11a Uch Nr XXIII...2020 zmieniająca uchwałę w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej ....pdf (6402kB) pdf

11b Uch Nr XXIII...2020 zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Kraj. ....pdf (8448kB) pdf

11c Uch Nr XXIII...2020 zmianiająca uchwałę w spr. udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego.pdf (478kB) pdf

11d Uch Nr XXIII...2020 w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla miasta Jasło.pdf (470kB) pdf

11e Uch Nr XXIII...2020 w spr. dopuszczenia zapłaty podatków ....pdf (556kB) pdf

11f Uch Nr XXIII...2020 w spr. zwolnienia lub zwrotu określonej części opłaty ....pdf (1388kB) pdf

11g Uch Nr XXIII...2020 w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa ....pdf (724kB) pdf

11h Uch Nr XXIII...2020 w spr. rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany ....pdf (986kB) pdf

11i Uch Nr XXIII...2020 w spr. przyjęcia zadania dot. utrzymania grobów ....pdf (537kB) pdf

11j Uch Nr XXIII...2020 w spr. ustanowienia uzytku ekologicznego ....pdf (1703kB) pdf

11k Uch Nr XXIII...2020 zmieniająca uchwałę w spr. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości....pdf (686kB) pdf

11l Uch Nr XXIII...2020 w spr. wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości ....pdf (508kB) pdf

11ł Uch Nr XXIII...2020 w spr. uzgodnienia przejścia obwodnicy Sępólna Krajeńskiego ....pdf (784kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (18 sierpnia 2020)
Opublikował: Mirena Frosina (18 sierpnia 2020, 14:34:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2253