I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej

XXI sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

Zawiadamiam, że zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r.   o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.
Tematem sesji będzie:

1. Założenia organizacyjne oświaty gminnej na rok szkolny 2020/2021 wynikające
z analizy przyjętych arkuszy organizacyjnych.

2. Informacja dotycząca bieżącej sytuacji w rolnictwie i leśnictwie na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

3. Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  
                                
        
Zachęcam do śledzenia przebiegu sesji za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143 oraz na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023

                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                         inż. Franciszek Lesinski      
 
1b. Porządku obrad.pdf (616kB) pdf

7a) Inf. o stanie rolnictwa w Gminie Sępólno Kraj. za 2019 rok.pdf (6532kB) pdf

7b) Inf. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sępólnie Kraj..pdf (1625kB) pdf

7c) Inf. KOWR OT w Bydgoszczy.pdf (1475kB) pdf

7d) Inf. K-P Izby Rolniczej w Bydgoszczy.pdf (3980kB) pdf

7e) Inf. Gminnej Spółki Wodnej w Sępólnie Kraj. za 2019 rok.pdf (1290kB) pdf

7g) Inf. Powiatowego Zespołu Doradztwa Roln..pdf (345kB) pdf

7h) cz.1 Inf. Nadleśnictwo Lutówko.pdf (7197kB) pdf

7h) cz.2 Inf. Nadleśnictwo Lutówko.pdf (2788kB) pdf

7i) Inf. Nadleśnictwo Runowo.pdf (900kB) pdf

7j) Inf. Nadleśnictwo Zamrzenica.pdf (1221kB) pdf

8) Założenia organizacyjne oswiaty gminnej na rok szkolny 202021 ....pdf (4476kB) pdf

9a Uch Nr XXI...2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ....pdf (6526kB) pdf

9b Uch Nr XXI...2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu ....pdf (8970kB) pdf

9c Uch Nr XXI...2020 w spr. udzielenia dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.pdf (523kB) pdf

9d Uch Nr XXI...2020 w spr. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sępólno Kraj. ....pdf (1616kB) pdf

9e Uch Nr XXI...2020 w spr. dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu ....pdf (523kB) pdf

9f Uch Nr XXI...2020 w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmian statutów ....pdf (915kB) pdf

9g Uch Nr XXI...2020 w spr. przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa ....pdf (461kB) pdf

9h Uch Nr XXI...2020 w spr. sprzedaży działki nr 492.1 obręb 4 Sępólno Krajeńskie.pdf (493kB) pdf

9i Uch Nr XXI...2020 w sprawie sprzedaży działki nr 201.3 w Sępólnie Krajeńskim.pdf (489kB) pdf

9j Uch Nr XXI...2020 w spr.wyrażenia zgody na sprzedaż działki ....pdf (485kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (16 czerwca 2020)
Opublikował: Mirena Frosina (16 czerwca 2020, 12:37:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1374