I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej | LVI sesja Rady Miejskiej
LVII sesja Rady Miejskiej

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM


Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 26 lutego 2020r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie:

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sępolno Krajeńskie.
2. Sprawozdania z działalności sołectw i osiedli za rok 2019.
3. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie Gminy
    Sępólno Krajeńskie.
4. Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  
                                

                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                         inż. Franciszek Lesinski     1b Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.pdf (591kB) pdf

7a informacja Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.pdf (1695kB) pdf

7b informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.pdf (6843kB) pdf

7c informacja Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sępólnie Kraj..pdf (1355kB) pdf

8 informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj..pdf (8108kB) pdf

9 Sprawozdanie z działalności sołectw i osiedli za rok 2019 od Nr 1 do Nr 13.pdf (13231kB) pdf

9 Sprawozdanie z działalności sołectw i osiedli za rok 2019 od Nr 14 do Nr 26.pdf (13344kB) pdf

10a Uch Nr XVII...2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (6274kB) pdf

10b Uch Nr XVII...2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020rok.pdf (6257kB) pdf

10c Uch Nr XVII...2020 w spr. przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Wiśniewa na kadencję 2019-2023.pdf (469kB) pdf

10d Uch Nr XVII...2020 w spr.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości polożonej w Sępólnie Kraj..pdf (500kB) pdf

10e Uch Nr XVII...2020 w spr.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj. przy ul. Kościuszki.pdf (495kB) pdf

10f Uch Nr XVII...2020 w spr. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi....pdf (345kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (18 lutego 2020)
Opublikował: Mirena Frosina (18 lutego 2020, 15:17:24)

Ostatnia zmiana: Mirena Frosina (18 lutego 2020, 15:34:34)
Zmieniono: ESTETYKA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1660