2020

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2020

Uchwała Nr XXVII/248/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2020r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych pobierz Uchwała_XXVII.248.2020.pdf (1484kB) Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XXVII/245/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2020r.

w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe pobierz Uchwała_XXVII.245.2020.pdf (403kB) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w [...]

Uchwała Nr XXVII/249/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2020r.

w sprawie zasad i trybu wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała_XXVII.249.2020.pdf (372kB) Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od [...]

Uchwała Nr XXVII/244/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2020r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów pobierz Uchwała_XXVII.244.2020.pdf (372kB) Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia [...]

Uchwała Nr XXVII/243/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2020r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok pobierz Uchwała_XXVII.243.2020.pdf (1468kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXVII/242/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok pobierz Uchwała_XXVII.242.2020.pdf (4945kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XXVI/240/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2020r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz Uchwała_XXVI.240.2020.pdf (191kB) Uchwała podlega [...]

Uchwała Nr XXVI/236/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2020r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała_XXVI.236.2020.pdf (9898kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XXVI/235/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2020r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych pobierz Uchwała_XXVI.235.2020_podatek od środków transportowych.pdf (3259kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko [...]

Uchwała Nr XXVI/234/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2020r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała_XXVI.234.2020_podatek od nieruchomości.pdf (207kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXVI/231/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2020r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok pobierz Uchwała_XXVI.231.2020_budzet.pdf (6330kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w [...]

Uchwała Nr XXV/223/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2020r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok pobierz Uchwała_XXV.223.2020_budzet.pdf (1583kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok pobierz Uch Nr XXIV 218 2020.pdf (5486kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2020r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, pobierz Uch Nr XXIII 214 2020.pdf (684kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni [...]

Uchwała Nr XXIII/211/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2020r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sępólno Krajeńskie, w roku szkolnym 2020/21 pobierz Uch Nr XXIII 211 2020.pdf (695kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXIII/210/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2020r.

w sprawie zwolnienia lub zwrotu określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, wydanych przez Burmistrza Sępólna [...]

Uchwała Nr XXIII/209/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2020r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za pomocą instrumentu płatniczego pobierz Uch Nr XXIII 209 2020.pdf [...]

Uchwała Nr XXIII/206/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok pobierz Uch Nr XXIII 206 2020.pdf (8272kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2020r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Sępólno Krajeńskie pobierz Uch Nr XXI 200 2020.pdf (886kB) Data wejścia w życie: 14 lipca 2020r. Uchwała [...]

Uchwała Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2020r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za pomocą instrumentu płatniczego pobierz Uch Nr XXI 199 2020.pdf (490kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od [...]

Uchwała Nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok pobierz Uch Nr XXI 196 2020.pdf (8610kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XX/193/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2020r.

Uchwała nr XX/193/2020Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 27 maja 2020w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych pobierz Uch Nr XX 193 2020.pdf (2345kB) Data wejścia w życie:  16 czerwca 2020 [...]

Uchwała Nr XIX/183/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2020r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie pobierz Uch Nr XIX 183 2020.pdf [...]

Uchwała Nr XIX/187/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2020r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sępólno Krajeńskie oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2020 pobierz Uch Nr XIX 187 2020.pdf (879kB) Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XIX/186/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnym oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2020 pobierz Uch Nr XIX 186 2020.pdf (1859kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w [...]

Uchwała Nr XIX/184/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2020r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie pobierz Uch Nr XIX 184 2020.pdf [...]

Uchwała Nr XIX/182/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu pobierz Uch Nr XIX 182 2020.pdf (1292kB) Uchwała podlega [...]

Uchwała Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2020r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu pobierz Uch Nr XIX 181 2020.pdf (1239kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w [...]

Uchwała Nr XIX/180/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2020r.

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości pobierz Uch Nr XIX 180 2020.pdf (2448kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Data [...]

Uchwała Nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2020r.

pobierz Uch Nr XIX 177 2020.pdf (9057kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Data wejścia w życie: 29 kwietnia 2020 r.Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała Nr XVII/175/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2020r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz Uch Nr XVII 175 2020.pdf (499kB) Uchwała podlega [...]

Uchwała Nr XVII/171/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok pobierz Uch Nr XVII 171 2020.pdf (3150kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2020 .

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskiepobierz Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego   Rok 2020 poz. 834, data ogłoszenia 7 [...]

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2020r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą "Nagroda Świętego Wawrzyńca - Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie" pobierz Obwieszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XVI/149/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania [...]

Uchwała Nr XVI/148/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2020r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu pobierz Uch Nr XVI 148 2020.pdf [...]

Uchwała Nr XVI/147/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2020r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 69/6 obręb Piaseczno gmina Sępólno Krajeńskie pobierz Uch Nr XVI 147 2020.pdf (3951kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XVI/146/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2020r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok pobierz Uch Nr XVI 146 2020.pdf (6996kB) Data wejścia w życie: 29 stycznia 2020 r.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia [...]

metryczka