I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie:
1.    Funkcjonowanie i działalność instytucji ochrony zdrowia w Gminie Sępólno Krajeńskie w
       2019r.
2.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
3.    Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za rok 2019.
4.    Sprawozdanie z prac komisji Rady Miejskiej za rok 2019.
5.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  
                                

                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                         inż. Franciszek Lesinski      
1b Porządek obrad XVI sesji RM na dzień 29 stycznia 2020r..pdf (370kB) pdf

3a informacja Burmistrza Sępólna Kraj..pdf (968kB) pdf

3d informacja SPAMED s.j..pdf (1149kB) pdf

3e informacja DOKTÓR sp. z o.o..pdf (641kB) pdf

3g informacja JANTAR.pdf (710kB) pdf

3h informacja POMŚR VITA.pdf (320kB) pdf

3i informacja CARITAS.pdf (302kB) pdf

3j informacja GABINET Rehabilit. i Terapii Manualn..pdf (629kB) pdf

3k informacja IZOMED Zakład Rehabilit..pdf (587kB) pdf

3l informacja Państ. Powiat. Inspektora Sanitarnego.pdf (1404kB) pdf

8 sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej.pdf (696kB) pdf

9a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RM.pdf (446kB) pdf

9b sprawozdanie Komisji Skarg,Wniosków,Petycji RM.pdf (416kB) pdf

9c sprawozdanie Komisji Budżetu i Handlu RM.pdf (411kB) pdf

9d sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury,Sportu i Zdrowia RM.pdf (413kB) pdf

9e sprawozdanie Komisji Gospodarki Kom. oraz Porządk. Publiczn. RM.pdf (381kB) pdf

9f sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochron. Środ. RM.pdf (517kB) pdf

9g sprawozdanie Komisji Statutowej i Pomocy Społ.RM.pdf (296kB) pdf

10 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019r..pdf (774kB) pdf

11a Uch Nr XVI...2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 1.pdf (6025kB) pdf

11b Uch Nr XVI...2020 zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sepólno Kraj. na 2020 rok 1.pdf (6971kB) pdf

11c Uch Nr XVI...2020 w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzen. terenu dz. 69 6 obr.Piaseczno.pdf (2020kB) pdf

11d Uch Nr XVI...2020 w spr. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego....pdf (471kB) pdf

11e Uch Nr XVI...2020 zmieniająca uchwałę w spr. określenia szczegółow. sposobu i zakresu świadcz. usług w zakresie odbierania odpadów komunaln.....pdf (341kB) pdf

11f Uch Nr XVI...2020 w spr. przekazania do WSA skargi Prokuratora na uchwałę XXI 161 2016 RM w spr. przyjecia Regulaminu utrzym.....pdf (366kB) pdf

11g Uch Nr XVI...2020 w spr. przeprowadzenia wyborów uzupełn. do Rady Sołeckiej w Sołectwie Piaseczno ....pdf (313kB) pdf

11h Uch Nr XVI...2020 w spr. ogłoszenia tekstu jednolit. uchwały w sprawie ustanowienia nagrody pn. Nagroda Świetego Wawrzyca ... 1.pdf (2470kB) pdf

11i Uch Nr XVI...2020 w spr. ogłoszenia tekstu jednolit. uchwały w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie 1.pdf (10469kB) pdf

11j Uch Nr XVI...2020 w spr. przyznania statueutki za osiagnięcia sportowe wraz z nagrod. pieniężną (Krakowiak).pdf (83kB) pdf

11k Uch Nr XVI...2020 w spr. przyznania statueutki za osiagnięcia sportowe wraz z nagrod. pieniężną (Skrzyńska).pdf (76kB) pdf

11l Uch Nr XVI...2020 w spr. przyznania statueutki za osiagnięcia sportowe wraz z nagrod. pieniężną (Malak).pdf (66kB) pdf

11ł Uch Nr XVI...2020 w spr. przyznania statueutki za osiagnięcia sportowe wraz z nagrod. pieniężną (Ziemska).pdf (70kB) pdf

11m Uch Nr XVI...2020 w spr. przyznania statueutki za osiagnięcia sportowe wraz z nagrod. pieniężną (Szóstak).pdf (71kB) pdf

11n Uch Nr XVI...2020 w spr. przyznania statueutki za osiagnięcia sportowe wraz z nagrod. pieniężną (Grabowska).pdf (73kB) pdf

11o Uch Nr XVI...2020 w spr. przyznania statueutki za osiagnięcia sportowe wraz z nagrod. pieniężną (Kąkol).pdf (68kB) pdf

11p Uch Nr XVI...2020 w spr. przyznania statueutki za osiagnięcia sportowe wraz z nagrod. pieniężną (Patyna).pdf (68kB) pdf

11r Uch Nr XVI...2020 w spr. przyznania statueutki za osiagnięcia sportowe wraz z nagrod. pieniężną (P.Paterek).pdf (71kB) pdf

11s Uch Nr XVI...2020 w spr. przyznania statueutki za osiagnięcia sportowe wraz z nagrod. pieniężną ( M.Paterek).pdf (71kB) pdf

11t Uch Nr XVI...2020 w spr. przyznania statueutki za osiagnięcia sportowe wraz z nagrod. pieniężną (Drobczyńska).pdf (66kB) pdf

11u Uch Nr XVI...2020 w spr. przyznania statueutki za osiagnięcia sportowe wraz z nagrod. pieniężną (Lemańska).pdf (75kB) pdf

11w Uch Nr XVI...2020 w spr. przyznania statueutki za osiagnięcia sportowe wraz z nagrod. pieniężną (Przybylski).pdf (68kB) pdf

11x Uch Nr XVI...2020 w spr. przyznania statueutki za osiagnięcia sportowe wraz z nagrod. pieniężną (Aderjahn).pdf (75kB) pdf

11y Uch Nr XVI...2020 w spr. przyznania statueutki za osiagnięcia sportowe wraz z nagrod. pieniężną (Jesse).pdf (73kB) pdf

11z Uch Nr XVI...2020 w spr. przyznania statueutki za osiagnięcia sportowe wraz z nagrod. pieniężną (Tłok).pdf (66kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim (21 stycznia 2020)
Opublikował: Mirena Frosina (21 stycznia 2020, 17:53:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2151