2020

2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu oddziaływania na środowisko Irg. 6220.38.2020

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wszczęcie postępowania Irg. 6220.45.2020 ZGK budowa kotłowni

                                     [...]

zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko Fabryk Mebli Biurowych MDD. Sp. z o.o.

                                                                      [...]

Zaw. o wydanej decyzji Irg. 6220.16.2019.2020

Irg.6220.16.2019.2020   ZAWIADOMIENIE  Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Zawiadomienie Irg. 6220.16.2019.2020

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji Irg.6220.28.2019.2020

Sępólno Krajeński, dnia 7 kwietnia 2020r.  Irg.6220.28.2019.2020   ZAWIADOMIENIE  Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji Rekultywacja składowiska

Sępólno Krajeński, 2020-03-17  Irg.6220.22.2019.2020   ZAWIADOMIENIE  Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Zawiadomienie 7-dni przed wydaniem decyzji

                                         &nbs [...]

Irg. 6220.22.2019.2020 zawiadomienie 7 dni przed wydaniem decyzji

                                         &nbs [...]

metryczka