I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM


Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która odbędzie się w dniu 25 września 2019 r.

I część sesji (dotycząca oświaty w Gminie Sępólno Krajeńskie)
                        -  hala widowiskowo-sportowa KRAJNA ARENA  w Sępólnie
                              Krajeńskim, ul. Chojnicka 19.

II część sesji     -  Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11,                  
                             sala im. L. Prądzyńskiego.
    
Początek obrad o godzinie 10:00.

Główne tematy sesji :

1.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sępólno Krajeńskie, wręczenie stypendiów, nagród i wyróżnień Gminy Sępólno Krajeńskie dla  uczniów za uzyskane w poprzednim roku szkolnym wyniki w nauce oraz  szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe.

2.    Uchwały wg potrzeb.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
 
                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                     inż. Franciszek Lesinski
 


1b Porządek obrad.pdf (607kB) pdf

3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sępólno Krajeńskie.pdf (1161kB) pdf

10a Uch XII... 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Sepólno Krajeńskie.pdf (1828kB) pdf

10b Uch XII...2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok.pdf (3723kB) pdf

10c Uch XII... 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym....pdf (341kB) pdf

10d Uch XII...2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie ....pdf (320kB) pdf

10e Uch XII...2019 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń ....pdf (66kB) pdf

10f Uch XII...2019 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego Mój Rynek.pdf (1018kB) pdf

10g Uch XII...2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy ......pdf (820kB) pdf

10h Uch XII...2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim.pdf (233kB) pdf

10i Uch XII...2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie.pdf (643kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (17 września 2019)
Opublikował: Mirena Frosina (17 września 2019, 11:46:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1992