I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej | LVI sesja Rady Miejskiej
LVII sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM


Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.
Tematem sesji będzie:

1.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2019 
       roku.

2.    Przebieg inwestycji na terenie Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie w I półroczu 2019 r.

3.    Sprawozdanie z działalności organizacyjnej i ekonomicznej spółek gminnych za rok 2018
       i I półrocze 2019 roku:

       a)    Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
       b)    Zakładu Transportu i Usług Spółka z o.o.

4.    Uchwały wg potrzeb.

                             

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
 
                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                              inż. Franciszek Lesinski”


1b porządek obrad XI sesji RM.pdf (824kB) pdf

8a część I - Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze - do strony 17.pdf (10593kB) pdf

8a część II - Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze - od strony 18 do strony 27.pdf (5129kB) pdf

8a część II - Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze - od strony 28 do strony 41.pdf (7530kB) pdf

8a część III - Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze - od strony 42 do strony 66 i uzasadnienie.pdf (11237kB) pdf

8b uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r..pdf (1853kB) pdf

8c Opinia Komisji Budżetu i Handlu RM za I półrocze 2019r..pdf (332kB) pdf

9 Przebieg inwestycji na terenie Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie w I półroczu 2019r..pdf (3080kB) pdf

10a ZGK cz. I sprawozdanie z działalności za rok 2018 i I półrocze 2019.pdf (4943kB) pdf

10a ZGK cz. II sprawozdanie z działalności za rok 2018 i I półrocze 2019.pdf (7340kB) pdf

10b ZTiU - sprawozdanie z działalności za rok 2018 i I półrocze 2019.pdf (4303kB) pdf

11a Uch XI...2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.pdf (559kB) pdf

11b Uch XI...2019 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (6837kB) pdf

11c Uch XI...2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok.pdf (8344kB) pdf

11d Uch XI...2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim.pdf (466kB) pdf

11e Uch XI...2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od KOWR OBydgoszcz nieruchmości gruntowych.pdf (579kB) pdf

11f Uch XI...2019 w sprawie ustanowienia prawa służebności przesyłu ....pdf (712kB) pdf

11g Uch XI...2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf (1130kB) pdf

11h Uch XI...2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Piaseczno na kadencję 2019-2023.pdf (435kB) pdf

11i Uch XI...2019 w sprawie przekazaniua do WSA skargi Prokuratora na uchwałę X 63 11.pdf (720kB) pdf

11j Uch XI...2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium.....pdf (678kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (20 sierpnia 2019)
Opublikował: Mirena Frosina (20 sierpnia 2019, 13:51:56)

Ostatnia zmiana: Mirena Frosina (22 sierpnia 2019, 14:36:36)
Zmieniono: dodano uchwałę RIO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1917