I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej | LVI sesja Rady Miejskiej
LVII sesja Rady Miejskiej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie:

1.    Założenia organizacyjne oświaty gminnej na rok szkolny 2019/2020 wynikające z analizy  
       przyjętych arkuszy organizacyjnych.

2.    Informacja dotycząca bieżącej sytuacji w rolnictwie i leśnictwie na terenie Gminy Sępólno
       Krajeńskie.

3.    Uchwały wg potrzeb.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  
                 
                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                         inż. Franciszek Lesinski      Porządek obrad IX sesji RM.pdf (743kB) pdf

7a informacja Burmistrza Sępólna Krajeńskiego dotycząca rolnictwa.pdf (6686kB) pdf

7b informacja Inspekcji Weterynaryjnej.pdf (2690kB) pdf

7c informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.pdf (1042kB) pdf

7d informacja K-P Izby Rolnicze Biuro Powiatowe.pdf (898kB) pdf

7e informacja Gminnej Spółki Wodnej.pdf (1436kB) pdf

7f informacja Agencji Restrukruryzacji i Modernizacji Rolnictwa.pdf (1797kB) pdf

7g informacja K-P Osrodka Doradztwa Rolniczego.pdf (296kB) pdf

7h Prezentacja Nadleśnictwo Lutówko 2019 — kopia.ppt (5849kB) plik

7j informacja Nadleśnictwo Zamrzenica.pdf (293kB) pdf

7i link do prezentacji Nadleśnictwo Runowo.docx (11kB) word

8 Założenia organizacyjne oświaty gminnej na rok szkolny 2019 2020.pdf (4385kB) pdf

9a Uch IX...2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok.pdf (8843kB) pdf

9b Uch IX...2019 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2018 rok.pdf (1534kB) pdf

9c Uch IX...2019 zmieniająca uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.....pdf (963kB) pdf

9d Uch IX...2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we Włościborzu.pdf (597kB) pdf

9e Uch IX...2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim.pdf (526kB) pdf

9f Uch IX...2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 10825 obręb Sępólno Krajeńskie 3....pdf (588kB) pdf

9g Uch IX...2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Sępólno Krajeńskie w prawie....pdf (559kB) pdf

9h Uch IX...2019 w sprawie zgody na sprzedaż lokalu położonego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Hallera 10.pdf (475kB) pdf

9i Uch IX...2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w Sepólnie Krajeńskim.pdf (514kB) pdf

9j Uch IX...2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (795kB) pdf

9k Uch IX...2019 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody....pdf (4289kB) pdf

9l Uch IX...2019 w sprawie przekazania do WSA w Bydgoszcyz skargi Prokuratora na uchwałe VI 55 2019.pdf (655kB) pdf

9ł Uch IX...2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sepólno Krajeńskie...pdf (1319kB) pdf

9m Uch IX...2019 w sprawie powołania Zespołu ds zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję....pdf (571kB) pdf

9n Uch IX...2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy....pdf (962kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (18 czerwca 2019)
Opublikował: Mirena Frosina (18 czerwca 2019, 15:08:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2056