I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM


Zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie:

1.    Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2018 rok.

2.    Debata nad raportem o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego
wotum zaufania.

4.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za rok 2018.

5.    Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego za 2018 rok.

6.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w
2018 roku.

7.    Uchwały wg potrzeb.Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 
                                                

                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                         inż. Franciszek Lesinski       

Porządek obrad VIII sesji RM w Sępólnie Kraj..pdf (709kB) pdf

7 cz.1 Raport o stanie Gm. Sępólno Kraj. za 2018 rok.pdf (7139kB) pdf

7 cz.2 Raport o stanie Gm. Sępólno Kraj. za 2018 rok.pdf (8676kB) pdf

7 cz.3 Raport o stanie Gm. Sępólno Kraj. za 2018 rok.pdf (8971kB) pdf

7 cz.4 Raport o stanie Gm. Sępólno Kraj. za 2018 rok.pdf (7787kB) pdf

7c Uch Nr VIII.. 2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.pdf (441kB) pdf

8.1 cz.1. Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.pdf (9040kB) pdf

8.1 cz.2. Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.pdf (11748kB) pdf

8.1 cz.3. Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.pdf (12047kB) pdf

8.1 cz.4. Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.pdf (10397kB) pdf

8.1.b Uch Nr 1 S 2019 Składu Orzekającego Nr 14 RIO z dn. 22.03.2019.pdf (1556kB) pdf

8.1.c Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej RM o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Sepólna Krajeńskiego.pdf (1330kB) pdf

8.1.d Uch Nr 4 Kr 2019 Składu Orzekajacego Nr 14 RIO z dn. 15.05.2019.pdf (628kB) pdf

8.2.b cz.1 Sprawozdania Finansowe Gminy.pdf (6269kB) pdf

8.2.b cz.2 Sprawozdania Finansowe Gminy.pdf (4509kB) pdf

9 Uch Nr VIII..2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf (485kB) pdf

10 Uch Nr VIII... 2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutoriumz tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.pdf (498kB) pdf

11. cz.1 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sępólno Kraj. z organizacjami pozarządowymi w 2018r..pdf (6437kB) pdf

11. cz.2 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sępólno Kraj. z organizacjami pozarządowymi w 2018r..pdf (4870kB) pdf

11. cz.3 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sępólno Kraj. z organizacjami pozarządowymi w 2018r..pdf (5149kB) pdf

12 Uch Nr VIII...2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno na 2019 rok.pdf (4112kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (21 maja 2019)
Opublikował: Mirena Frosina (21 maja 2019, 13:08:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1358