I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie:

1.    Problematyka zabezpieczenia potrzeb sportowo – rekreacyjnych mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie, w tym przygotowanie do sezonu turystycznego.
Działalność w tym zakresie m. in.:
a) Centrum Sportu i  Rekreacji,
b) MLKS Krajna,
c) TKKF,
d) LZS.

2.    Wręczenie nagrody „Przedsiębiorca Roku 2018 w Gminie Sępólno Krajeńskie”.

3.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 


                                
                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                         inż. Franciszek Lesinski 

  Porządek obrad VI sesji RM w Sępólnie Krajeńskim na dzień 27 marca 2019r..pdf (583kB) pdf

  9a Uchwała Nr VI...2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (6308kB) pdf

  9b Uchwała Nr VI...2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok.pdf (8955kB) pdf

  9c Uchwała Nr VI...2019 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sepólnie Krajeńskim.pdf (487kB) pdf

  9d Uchwała Nr VI...2019 w sprawie udzielenia dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.pdf (540kB) pdf

  9e Uchwała Nr VI...2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu położonego w Sępólnie Krajeńskim przy ul.Plac Wolności 19 1a.pdf (474kB) pdf

  9f Uchwała Nr VI...2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019.pdf (1680kB) pdf

  9g Uchwała Nr VI...2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim.pdf (757kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (19 marca 2019)
Opublikował: Mirena Frosina (19 marca 2019, 13:14:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1303